Public Enquiries

Foto: Jan Jansson

Konstfrämjandets verksamhetsledare Per Hasselberg och Katrin Ingelstedt, curator för Konstfrämjandet Västmanlands projekt Ballongen - lek på riktigt, samt Kultivator som är med och driver vårt nya distrikt på Öland presenterar under Marabouparkens symposium Public Enquiries.

Public Enquiries är ett forskningsprojekt som utgår från konstnären Kerstin Bergendals arbete, med särskild referens till hennes tidigare projekt PARK LEK. Symposiet är det första i en serie av tre som görs av Marabouparken konsthall, Valand Akademi och SOMEWHERE.

Huvudtalare och respondenter kommer att fokusera på nyskapande konstnärliga praktiker, projekt och metoder som har utvecklats utanför “utställningskomplexet” inom företag, kommunala förvaltningar eller som en del av sociala rörelser och initiativ från civilsamhället. Dessa kontexter utgör utgångspunkter för de konstnärliga företagen och drivs på av de deltagande aktörerna. Men, så fort konsten lämnar de specifika konstarenorna följs den ofta av en diskussion om integritet och instrumentalisering. Hur motiveras, artikuleras och upprätthålls konstnärliga praktiker utanför konstinstitutionerna, utan utställningar, evenemang eller ens objekt?

Visa alla