Presentation av Stockholmsskolan — samtal på Dalarnas museum

Erik Annerborn, pedagog och projektledare, berättar om sitt arbete med Stockholmsskolan i ett öppet samtal där Dalarnas museums konstintendent Eva Asp och pedagog Annacari Jadling Ohlsson också medverkar.

Utifrån en metod som bygger på transparens och delaktighet har han och Emma Dominguez byggt upp en plattform för unga konstintresserade som samlar personer från Stockholms ytterområden för att se och diskutera konst och samhälle. Avstånden som Stockholmsskolan vill överbrygga handlar lika mycket om hur konsten förmedlas och vad den symboliserar i samhället idag, som vilken förförståelse den ”konstovana” publiken har. I ett ojämlikt samhälle används konsten som markör för de privilegierade, men kan också bryta gränser och ge unga människor verktyg att ta kontroll över berättelsen om sin samtid.

Samtalet är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Dalarna och Konstfrämjandet Stockholm.

Visa alla