Platsen — Konferens om barns rumsliga rättigheter

Jag är Stenart Foto: Jelena Rundqvist

Sörmlands museum arrangerar tillsammans med Folkrörelsernas Konstfrämjande och regionerna Västmanland, Uppsala och Örebro en nationell heldagskonferens för alla som arbetar konstpedagogiskt med barn och unga.

Kurioso är en konstfestival i Sörmland som startade hösten 2018. Arrangörer från hela länet går vartannat år samman under tre veckor för att lyfta barnperspektivet i sina konstverksamheter. Festivalen projektleds av Konstenheten på Sörmlands museum.

Till denna konferens har vi har bjudit in några av projektets inspirationskällor. Gemensamt för de deltagande föreläsarna är att de arbetar för barns självklara plats i samhället. Genom samtidskonst eller arkitektur öppnar de upp för undersökande processer tillsammans med barn och unga. Med ett stort engagemang har de fördjupat diskussionen kring barns fria lek, om en stad för alla, om egenmakt och inflytande för barn som idag växer upp i väldigt snabb takt.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla, ansök senast 15/5
Anmälan


PROGRAM

09.30–10.00 Registrering och fika i foajén

10.00–10.10 Konstenheten på Sörmlands museum hälsar välkommen

10.10–10.40 Ballongen – lek på riktigt

Med utgångspunkt i den stora bygglekplatsen Ballongen som stod på Råby i Västerås 1968–69 utformade konstnärer nya ytor för lek och konstnärligt skapande för barn. Genom samtidskonsten undersökte man frågor kring barnets plats i staden och samhället. Efter två års arbete tillsammans med barn, unga och vuxna på Råby samlades alla tankar i utställ- ningen och boken Den fria leken på Västerås konstmuseum 2017. En av konstnärerna var Ruben Wätte som skapade Dungen – en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge i Råby. Tillsammans med Anna Törrönen, Konstfrämjandet Västmanland, berättar han om arbetet.

10.45–11.15 Bortom de blå bergen

Ett treårigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med kommunerna Lindesberg, Kumla och Degerfors. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. I Hällabrottet i Kumla arbetade konstnären Jelena Rundqvist och tredjeklassare på Tallängens skola med sten utifrån platsen och dess historia. På olika sätt lärde de känna stenen som material, objekt, rum, koreograf och medarbetare. Tillsammans med Kristina Lindberg, Konstfrämjandet Bergslagen, berättar hon om projektet.

11.20–12.00 Panelsamtal om den fria leken

Vilken roll har lekplatser och utemiljöer för barn idag när en större del av leken sker online? Vad kan konstnären bidra med? Hur använder vi platsen som ett pedagogiskt verktyg? Medverkande: Ruben Wätte, konstnär, Signe Johannessen, konstnärlig ledare Art Lab Gnesta, Jelena Rundqvist, konstnär, Amanda Larsson, konstnär, Jelena Mijanović, Codesign. Moderator: Per Hasselberg, Folkrörelsernas Konstfrämjande.

12.00–13.00 Mingellunch i foajén

Interaktiv konst med SymbioLab och filmvisning i hörsalen.

13.00–13.30 Kreativ fristad – SyskonSKAP i Gottsunda

Här bygger barn och ungdomar sin egen kulturella plattform tillsammans med pedagoger som också har anknytning till stadsdelen. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal. I SyskonSKAP har barnen och ungdomarna sin egen fristad, långt bort från kompisarnas åsikter och vuxenvärldens krav. Mireya Monserrat Escanilla, konstnärlig ledare, och Johanna Uddén, verksamhetsledare Konstfrämjandet Uppland, berättar om arbetet.

13.30–14.00 Swamp Storytelling

Art Lab Gnesta har sedan 2011 drivit en rad deltagarbaserade konstnärliga undersökningar och produktioner tillsammans med barn och unga. Arbetet sker både genom processer som drivs av Art Lab Gnesta själva och tillsammans med inbjudna konstnärskap. Swamp Storytelling är ett undersökande av träsket och dess biologiska och mytologiska funktioner. Syftet är att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor och samtidigt undersöka hur konst kan fungera som kunskapsförmedlare för ny forskning. Signe Johannessen delar med sig av metoder och erfarenheter från de gångna fem åren.

14.15–15.15 Valfria workshops i museets pedagogiska verkstäder

I Konstverkstaden: Hur kan vi nå ut till utvalda målgrupper? – Bästa Biennalens Outreachmetoder med Jenny Grönvall

Bästa Biennalen är en organisation som arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet. De främjar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal. Metoden har tagits fram för att skapa relevanta och hållbara relationer inom Bästa Biennalen samt för att underlätta för deras deltagande konstorganisationer att nå ut till deras intressegrupper och organisationer.

I Textilverkstaden: En stad skapad för alla!

Codesign Research Studio (CoRS) har under ett år arbetat med barnkonventionen utifrån ett arkitektoniskt och deltagande forskningsperspektiv. CoRS delar med sig av hur de tillsammans med barn undersöker metoder och strategier för hur de, en femtedel av den svenska befolkningen, konstruktivt och reellt kan påverka sin byggda omgivning.

15.15–16.00 Fika och rundvandring i museet och interaktiv konst med SymbioLab


MEDVERKANDE

Jelena Rundqvist är konstnär, bosatt i Stockholm. Hon arbetar över gränserna mellan konst, form och koreografi. I sitt konstnärskap använder hon sig av pedagogiska och curatoriella metoder och hennes arbete karaktäriseras av en delad konstnärlig process med konstnären som en kollektiv kropp. Hennes praktik rymmer bland annat den interdisciplinära plattformen After shopping på Kulturhuset Stockholm, hennes arbete som en av cheferna och konstnärliga ledarna för Tensta konsthall samt den experimentella konstlinjen Brunnsvik Konst på Brunnsviks folkhögskola. Hon har en MA i koreografi och performativa praktiker från Dans- och Cirkushögskolan. I projektet Jag är Stenart har Jelena Rundqvist bjudit in och samarbetat med koreografen Ossi Niskala, Naturskolan i Kumla och stenhuggaren Basem Zammam.

Ruben Wätte är konstnär, bosatt i Järna. Han utforskar situationer, relationer och fenomen som äger rum inom, mellan och bortom oss människor – inte sällan med en ung målgrupp. Det pedagogiska arbetet är en stor del av hans konstnärliga praktik. Ett av hans senaste uppdrag är det permanenta offentliga verket Bara Vara (Här & nu) i stadsdelen Årby, Eskilstuna. Nästan nio månader av konstnärligt arbete resulterade i ett samtida offentligt lusthus som utformats för att vara öppet för alla, men som också sträcker ut en inbjudande hand specifikt åt områdets unga tonårstjejer. Tillsammans med konstpedagogen Isabelle Paredes och tjejerna i dansgruppen Royal Sisters arbetade han med att sammanföra områdets behov och de fyra unga dansarnas intressen i ett och samma konstverk. För tillfället arbetar han tillsammans med ungdomar att skapa ett verk för skulpturparken Ulvhälls hällar i Strängnäs.

Amanda Larsson är konstnär, bosatt i Stockholm. Hon använder metoder som social deltagandekonst eller socialkollaborativ konst. Hon fokuserar på att genom mänsklig lekfull interaktion skapa utrymme för att att påverka eller belysa en rådande social diskurs. Utställningarna är ofta interaktiva scenografer vars estetik är naiv och lekfull för att locka barn till att uttrycka sig samt vuxna till att våga lyssna, samt för att skapa en inkluderande inbjudande plattform för fördjupade möten mellan människor som sällan ses på andra platser. Hon är grundare av Magiska trädgården/Magiska barnarkitekter – ett stadsutvecklingsprojekt för barn i Nacka kommun. Hon har samarbetat med bland andra Konsthall C i Stockholm och Västerås konstmuseum. Amanda Larsson ck Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris 2015.

Codesign Research Studio (CoRS) är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign Arkitekturbyrå. De förenar oberoende research med praktiskt utförande och har under ett år arbetat med barnkonventionen utifrån ett arkitektoniskt och deltagande forskningsperspektiv. 3, 2, 1, Barneval! är en paraplykampanj som samlar alla nationella initiativ och allt arbete kring frågor om barns rumsliga rättigheter. Tillsammans firar vi att barnkonventionen skrivs in i lagen genom att under hela året presentera allas olika initiativ och idéer som leder mot ett mycket mer barninkluderande samhälle. Resultatet överlämnas till beslutsfattare den 20 januari 2020, samma dag som barnkonventionen införlivas i svensk lag.

Signe Johannessen är konstnär, bosatt i Gnesta. Hon är en av initiativtagarna till Art Lab Gnesta där hon fortfarande är aktiv som konstnärlig ledare. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle med bas i det lilla sörmländska stationssamhället Gnesta söder om Stockholm. De har många uppmärksammade konstnärskap knutna till sig i både nationella och internationella residensprogram och arbetar nära det lokala samhället med odlings- och kulturaktiviteter där unga och ortens invånare i alla åldrar kan mötas. Signe Johannessen arbetar också med platsspecifika verk – ett exempel är Bältdjuret i Kjula som hon och konstnären Erik Rören skapade tillsammans med elever från Kjula skola i Eskilstuna.

Anna Törrönen är konstnär, bosatt i Västerås. I sitt konstnärskap utgår Anna ofta ifrån måleriet men arbetar också med installationer, rörlig bild och skulpturer i parallella processer. Hennes verk berör frågor om identitet, livsupplevelse och mående. Resultatet är ofta fragmentariskt, som arkeologiska fynd som lever vidare i nya tolkningar. Anna Törrönen aktuell med utställningen Den läkande stenen i Konstfönster Joar i Enköping. I Västerås var Anna en av grundarna till föreningen Ytan, som bedrev utställningsverksamhet och projekt med inriktning på samtida konst. Sedan 2016 är hon verksamhetsledare för Konstfrämjandet Västmanland. Anna Törrönen var inbjuden konstnär i projektet Ballongen – Lek på riktigt, och som verksamhetsledare för efterföljande projekt på Råby.

SymbioLab är ett mobilt laboratorium för relationell konst, ekologi och lyssnande. Deras vision är att ta sig an klimatfrågan med praktiska konstupplevelser för barn i alla åldrar. Genom möten med taktila ljudinstrument får de möjligheten att använda alla sina sinnen och samtidigt en lekfull ingång till ekologi. SymbioLab grundades 2009 av konstnärerna Julia Adzuki och Patrick Dallard. De träffades i Jukkasjärvi där de arbetade som isskulptörer. Just nu utforskar de ljudets fysikalitet med personer som har funktionsvariationer i projektet Roots of Resonance – ett delaktighetsprojekt i Stock- holm och Sörmland. Julia Adzuki är utbildad danspedagog inom Skinner Releasing Technique och har en MA i koreografi och performativa praktiker från Dans- och Cirkushögskolan. Patrick Dallard är certifierad Deep Listening-pedagog och har arbetat länge med BUS – Barnens Underjordiska Scen. Julia och Patrick har tidigare gjort Skapande skola-projekt i Haninge, Dalarö och Gnesta kommun.

Kristina Lindberg är konstnär, bosatt i Örebro. I hennes konstnärskap understryks ett konceptuellt och undersökande förhållningssätt till skulpturens förutsättningar och potential. Hon har exempelvis arbetat kring frågan om vad form är och hur den kan uppstå i relation till olika sociala och naturvetenskapliga skeenden. Kristina Lindberg arbetar också för Konstfrämjandet Bergslagen och projektleder Bortom de blå bergen för Region Örebro län.

Mireya Monserrat Escanilla är konstnärlig ledare för SyskonSKAP. Hennes drivkraft är att med konstens hjälp stärka ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Hon har ett starkt engagemang och stor förståelse för ”kidsen” som deltar i projektet. Mireya Monserrat Escanilla är också konstnär och frilansande grafisk formgivare. SyskonSKAP verkar för att er unga från Gottsunda får upp ögonen på kultur som yrkesområde, och att er Gottsundabor tar plats i konstvärlden. SyskonSKAP är ett samarbete mellan kulturföreningen Shoutout och Konstfrämjandet Uppland och Rädda Barnen. Projektet är en del av Kreativa platser, Kulturrådets fokus på specifika bostadsområden.

Jenny Grönvall är projektledare för Bästa Biennalen och har arbetat inom organisationen sedan uppstart 2013. Har dessförinnan arbetat som fri konstnär och projektledare för era inkluderingsprojekt. Sitter med i styrelsen för SETTINGS, FUISM och Sisters Academy.

Johanna Uddén är verksamhetsledare för Konstfrämjandet Uppland på deltid. På sin övriga tid frilansar hon som curator, konstpedagog och konstskribent. Hon drivs av att förmedla samtidskonst till den konstovana publiken. I den andan arbetade hon med sin egen konsthall Konsthuset under tre år. Johanna Uddén tog med samtidskonsten till en rekreationsstig i skogen genom utställningen Konsekvensanalys med Bella Rune 2015. Hon skapade samlingsutställningen Luftslottet och formade dess pedagogiska program på Norrköpings konstmuseum 2016. Hon gjorde soloutställningen Det eviga nuet med Jan Svenungsson på Uppsala konstmuseum 2017. Nyligen färdigställde Johanna Uddén en bok för barn om Uppsalas offentliga konst – Mod, minnen och äventyr.

Visa alla