Tystnad är våld

För ett antal dagar sedan mottog vi likt många andra konstverksamheter runt om i landet ett öppet brev signerat av “Konstnärer och kulturarbetare baserade i Sverige i solidaritet med Black Lives Matter”.

Brevet kritiserar ett bristande engagemang bland svenska konstinstitutioner för Black Lives Matter och de frågor, strukturer och beteenden som rörelsen uppmärksammar och synliggör.

Vi tar det öppna brevet och de frågor som ställs på största allvar. Ett stort förändringsarbete återstår för att avsegregera och avkolonisera det svenska konstfältet. Ansvaret vilar, likt brevets författare skriver, på såväl små som stora konstverksamheter. Vi återkommer inom kort med en redogörelse över hur vi planerar att arbeta för att likt brevets författare uppmanar “utveckla antirasistiska praktiker på lång sikt, bortom ansträngningarna som har gjorts idag av demonstranter över hela världen.“

Vi uppmanar alla att läsa och ta till sig det som står skrivet i det öppna brevet. Läs det på svenska här och på engelska här.

Visa alla