Open Call: Konstdygnets residens för konstnärer och curator/konstkritiker

Konstdygnet bjuder under våren 2021 in konstnärer, konstkritiker och curatorer från fyra län i Sverige att delta i Konstdygnets residens för att reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld.

Konstdygnet 2021 handlar om vad som händer med konsten. Vi vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Förra året bjöd Konstdygnet in konstnärer att undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss? Inför årets upplaga erbjuds dessutom en residensplats för en curator eller konstkritiker som är verksam i landet och som vill undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges en curator eller konstkritiker möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Ansök senast 27 maj!


Så här söker du:

Villkor konstnärsresidens
Professionella konstnärer som är bosatta i – eller med sin huvudsakliga verksamhet i – Sörmlands län, Uppsala län, Örebro län eller Västmanlands län kan söka. Fyra konstnärer kommer att bli antagna. Residenset är två veckor långt som den antagna residenskonstnären kan förlägga när hen vill under perioden juli-september 2021. Platsen är hemma eller i egen ateljé. Det konstnärliga arbetet redovisas under Konstdygnet 17-18 november. Denna presentation kan bestå av ett verk, en gestaltning, en performance, en föreläsning/workshop eller något annat som konstnären delar med sig av till en publik. Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Materialkostnader ingår. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet. Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Villkor curator eller konstkritiker residens
Professionella curatorer eller konstkritiker som är bosatta i – eller med sin huvudsakliga verksamhet i – Sverige kan söka. En curator eller konstkritiker kommer att antas. Residenset är två veckor långt som den antagna curatorn eller konstkritikern kan förlägga när hen vill under perioden juli-september 2021. Platsen är hemma eller i egen ateljé. Arbetet redovisas under Konstdygnet 17-18 november. Denna presentation kan bestå av en gestaltning, en föreläsning, workshop, samtal eller något annat som curatorn eller konstkritikern delar med sig av till en publik. Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet. Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Kriterier och urval
Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. I ansökan behöver det finnas en påbörjad idé om vad konstnären/curatorn/konstkritikern vill åstadkomma med sitt residens. Det går även bra att ansöka med ett redan pågående projekt som den sökande vill fördjupa. En konstnär per län blir antagen och en curator eller konstkritiker till riksorganisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar residens och urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.

Så här söker du som konstnär
Ansökan ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att medverka med koppling till den tematik som beskrivs ovan. Dokumentation av 3-5 st referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär (max 4 A4). Arbetsprover kan vara bilder, film- eller ljudlänkar (från t ex Youtube eller Soundcloud). Vi tar enbart emot ansökningar via ansökningsformuläret här. I ansökan ska dokumenten som nämns ovan bifogas och vara samlade i 1 pdf (max 5 A4 totalt). Vi ser gärna att du namnger filen med förnamn_efternamn. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Så här söker du som curator eller konstkritiker
Ansökan ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om varför du är intresserad av att medverka med koppling till den tematik som beskrivs ovan. Dokumentation av 3-5 st utställningar, projekt och/eller texter du har författat (max 4 A4). Arbetsprover kan vara texter, bilder, film- eller ljudlänkar (från t ex Youtube eller Soundcloud). Vi tar enbart emot ansökningar via ansökningsformuläret här. I ansökan ska dokumenten som nämns ovan bifogas och vara samlade i 1 pdf (max 5 A4 totalt). Vi ser gärna att du namnger filen med förnamn_efternamn. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ansök här senast den 27 maj!

Vid frågor kontakta:
För konstnärer i Örebro län: ulrika.stigback@regionorebrolan.se
För konstnärer i Västmanlands län: maria.lindgren@regionvastmanland.se
För konstnärer i Uppsala län: eira.langaas@regionuppsala.se
För konstnärer i Sörmlands län: sanna.svanberg@regionsormland.se
För curator eller konstkritiker: niklas.ostholm@konstframjandet.se

Svar/besked ges senast en månad efter sista ansökningsdag.

Om Konstdygnet
Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Visa alla