Open Call: Hemmaresidens för konstnärer

Konstdygnet bjuder under våren 2020 in konstnärer från fyra regioner i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering.

Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen.

Konstdygnet 2020 ”Värld i Träda”, tar avstamp i Åsa Elzéns utställning ”Träda – Fogelstadgruppen och jord” som öppnar på Sörmlands museum 30 maj.

Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden. När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning. Den historiska mattan går att se i Åsa Elzéns kommande utställning på Sörmlands museum. Då den blivit för skör att beträda har konstnären även skapat en ny version av mattan att samlas på och tänka utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Konstdygnet 2020 lyfter utställningens tematik och det rådande undantagstillstånd som coronaviruset har skapat. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda i en avlägsen framtid? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Villkor
Residenset är två veckor långt som den antagna residenskonstnären kan förlägga när hen vill under perioden juni-september 2020. Platsen är hemma eller i egen ateljé. Det konstnärliga arbetet redovisas under Konstdygnet på Sörmlands museum 1-2 oktober. Denna presentation kan bestå av ett verk, en gestaltning, en performance, en föreläsning/workshop eller något annat som konstnären delar med sig av till en publik. Professionella konstnärer som är bosatta i – eller har en anknytning till – Sörmlands län, Uppsala län, Örebro län eller Västmanlands län kan söka. Fyra konstnärer kommer att bli antagna. Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Materialkostnader ingår. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet. Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Kriterier och urval
Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. I ansökan behöver det inte finnas en klar idé om vad konstnären vill åstadkomma med sitt residens. Det går dock bra att ansöka med ett redan pågående projekt som konstnären vill fördjupa. En konstnär per län blir antagen och urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att medverka. Dokumentation av 3-5 st referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär. Arbetsprover kan vara bilder, film- eller ljudlänkar (från t ex Youtube eller Soundcloud).

Vi tar enbart emot ansökningar per e-post och dokumenten ska vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mail. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ansökan skickas senast 15 maj till kontaktperson i respektive region:
sanna.svanberg@regionsormland.se
eira.langaas@regionuppsala.se
ulrika.stigback@regionorebrolan.se
maria.lindgren@regionvastmanland.se


Om Konstdygnet
Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Visa alla