Nytt: Smålandsdistriktet — Snart väntar Smålandstriennalen!

Kulturvagnen är en av alla aktörer som kommer att medverka på Smålandstriennalen 2023. Illustration: Kerstin Björk

Den 4 oktober hölls ett konstituerande möte för grundandet av distriktet Småland. Med på mötet var Johanna Linder, chef och grundare av Österängens konsthall, Sara Hemmingsson från Kalmar Konstmuseum och Ragnhild Lekberg, Växjö konsthall. Fler styrelsemedlemmar kommer att tillkomma. I sommar väntar Smålandstriennalen.

Vad har ni för visioner för det nya distriktet?
Vi har länge tyckt att det är något som behövs. Småland är ett stort landskap där vi är ganska utspridda på stora avstånd. Nu har vi fått ihop alla län. Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Målet nu närmast är Smålandstriennalen som ska genomföras redan nu i sommar.

Vad kom först – visionen, idén om Triennalen eller drömmen om ett Konstfrämjande-distrikt?
Båda har varit en dröm under en längre tid. Smålands konstliv behöver synliggöras eftersom det händer så mycket bra saker i hela regionen. Vi vill bidra till att lyfta det och också inte minst att vi ska få syn på varandra och hitta våra kontaktytor.

Vad är speciellt med Småland?
Här finns så många olika traditioner. I en region med så mycket svårarbetad mark – som folk har spättat sten här! – så har det gällt att vara uppfinningsrik, det görs, det byggs, glasindustrin, företagandet, möbeltillverkningen, småbrukartradition. Det är sådant vi tagit med oss och så vi jobbar med konst också. När förutsättningarna inte är de bästa så spettar man upp stenarna och lägger en gärdsgård! Här går också det berömda bibelbältet… Så det finns mycket för samtidskonstnärer att jobba med.

Vad är det ni ser som är fördel med att vara en del av Folkrörelsernas Konstfrämjande?
Jag uppfattar Konstfrämjandet som oberoende av plats och fritt från värdering av platsen. Konstvärlden är generellt koncentrerad och fokuserad på storstäderna och ett fåtal institutioner, samma med konsthögskolorna. Konstfrämjandet är en motrörelse till det och för att konsten inte ska vara exkluderande. Annars känner vi oss utanför storstäderna rätt osynliga. Men jag tror att något håller på att hända. Kanske är storstäderna inte så heta längre? Kanske är det på landsbygden, i förorterna och i de mellanstora städerna som det händer? Det tillsammans med att det är allt svårare för konstnärer att försörja sig och ha en ateljé där så många hittar mer hållbara livsstilar på mindre orter.

Kan du avslöja något om Triennalen?
Temat för triennalen är ”Små Land”. Det syftar på att det inte heter ”Småland” för att det är litet, tvärtom. Småland uppstod ur många små länder, tolv olika landskap som alla hade sin egen karaktär, och så är det i ganska stor utsträckning fortfarande. Triennalen tar fasta på den gestaltade livsmiljön och utforskar vad som kommer att utforma framtidens Småland.

Kulturvagnen är en av alla aktörer som kommer att medverka på Smålandstriennalen 2023. Kulturvagnen vill tillgängliggöra och minska avståndet till en konstnärlig upplevelse och transporterar därför konsten en bit bort ifrån storstan till landsbygden, kanske rentav ända ut i skogen?

Visa alla