Nytt: Konstens Kommunikationsbyrå –En plattform för rådgivning kring hur vi pratar om konst i det offentliga samtalet

Medverkandet i Supermarket den 14 oktober 2021 blev Konstfrämjandets första tillfälle att offentliggöra den nya plattformen Konstens Kommunikationsbyrå, en idé som det ruvats på internt under några år. Syftet med en sådan plattform är att fungera som en tankesmedja och konsult för konstbranschen i allmänhet och mindre enheter i synnerhet.

Organisationer, mindre konsthallar och olika typer av konstinitiativ, där det saknas intern resurs och sakkunskap inom kommunikationsfrågor. Bakgrunden är dels allmänhetens intresse att förstå konsten, vår egen önskan om att nåt ut med den och låta den ingå som naturlig del i det offentliga samtalet, men också som ett skydd och en beredskap för olika former av attacker, drev och annan sorts press som konsten med alla dess uttryck och oväntade perspektiv som den uppstår i.

I panelsamtalet ingick, förutom verksamhetsledaren Per Hasselberg, även My Malmeström Sobelius, från tidskriften Kurage och Mattias Irving, politisk sekreterare på Tro&Solidaritet. De underströk, utifrån sina erfarenheter och branscher, det centrala i kommunikativt arbete, att vara tålmodig, systematisk, koordinerad och att framgångsrik kommunikation alltid är ett resultat av en kollektiv process. Under samtalet listade panelen alla fördelar med att ha en livaktig dialog med sin publik samt ett antal praktiska råd.

Varför är det viktigt?
• Du övar upp dig på att formulera dig för din sak
• Solidaritet – Om du stärker dig själv, stärker du samtidigt andra kollegor – nästa gång vågar de!
• Du kommer inte att övertala dina motståndare – men stärka dina allierade och därmed skapa större trygghet och kunskap
• Passa på att vara folkbildande!
• Du får ut ditt budskap – du gör ju samtidigt reklam för din utställning / bok / institution / konstnärskap
• Konsten blir en del av det offentliga samtalet – den får ta plats!

10 praktiska tips!

1.
Identifiera krisen – erkänn för dig själv att det är en kris.
Den behöver inte vara stor. Hantera i tid.

2.
Formulera 2 – 3 budskap i en till två meningar – Vad vill du ha sagt? Kan vara ett stort stöd i en intervju eller i ett samtal med besökare eller tjänsteperson. Om du har en bra formulering är chansen stor att den återanvänds av andra!

3.
Kommunicera ditt budskap på ett enkelt sätt i alla kanaler du har tillgång till!
Ring upp din lokalredaktion, skriv på Facebook, som svar på mail till enskilda.

4.
Håll dig omvärldsuppdaterad.
Ju mer underrättad om det offentliga samtalet du är, desto mer förberedd när krisen kommer eller när det är dags att delta i samtalet genom konsten!

5.
Krångla inte till det med internt konstlingo.
Jo, vi får ofta klagomål i branschen att vi talar till redan frälsta. Det går att berätta enkelt om konst utan att det blir platt!

6.
Lämna inte över kommunikation till en ensam person.
–jobba i grupp. Det blir både högre kvalitet med flera hjärnor och samtidigt blir det en förankringsprocess i gruppen.

7.
Var beredd att stå upp för andra, så att andra finns och orkar stå upp för dig!
Var inte rädd att kommentera när dina kollegor är i blåsväder. Visa stöd!

8.
Kom ihåg att du talar till den breda allmänheten – Inte dina fiender!
Det är inte säkert att dina kritiker kommer att ge sig. Det är inte heller huvudpoängen, utan att dina allierade och vänner ska höra din röst och ta över dina argument.

9.
Kommunikationsarbete är ett hantverk. Ju mer rutin på processen, desto duktigare blir ni!

10.
Om du har chefer eller beställare som du har ett ansvar för, förankra kommunikationen med dem och hjälp dem att förstå och bli trygga med krisen och varför den har uppkommit.

Det gör Konstens Kommunikationsbyrå
I månadsbrev tar vi upp olika aktuella case eller vanliga situationer som uppstår och ger generella tips på hur man kan hantera på ett konstruktivt sätt.

Ger råd i specifika uppkomna situationer.

Kan se över och kommentera kommunikationsplaner, pressreleaser, tonalitet i sociala medier.

Kurser i presshantering? Kontakta oss för överenskommelse.
paulina.sokolow@konstframjandet.se

Vilka är Konstens Kommunikationsbyrå?

Paulina Sokolow, konstvetare, kommunikatör sedan 25 år. Arbetar med de här frågorna på Folkrörelsernas Konstfrämjande och Tensta konsthall, samt tidigare bland annat på Bukowskis auktioner och Moderna Museet.

Per Hasselberg, verksamhetsledare Folkrörelsernas Konstfrämjande

Externa rådgivare: My Malmeström Sobelius, Mattias Irving

Visa alla