Nyheter som släpps av Konstfrämjandet på Samtidskonstdagarna

Grafisk form av Alexandra Falagara

Samtidskonstdagarna är ett årligt mötestillfälle för hela konstbranschen i Sverige arrangerat av Statens Konstråd. På hemsidan utlovas ett rikt program med utrymme för samtal och erfarenhetsutbyten och workshops.

Konstfrämjandet medverkar med flera spännande punkter som inte får missas:

Presentation av en ny plattformen för Bildkonst Sverige, en ny ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Syftet med föreningen är att arbeta för att stärka bildkonstens statusa och att skapa goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva professionell verksamhet. Initiativtagare är Konstfrämjandet samt konsthallsammanslutningen Klister. Dessutom berättar Konstfrämjandet Västernorrland om arbetet med att omforma och utveckla en länskonstsalong, Triennalen, som ägde rum under sommaren. Allt befintligt material kommer att kunna läsas även här från 10 november.

samt

Släpp av rapporten Strukturella mönster och vithetens monster (11 november ca kl 13.30). För första gången i Sverige och på initiativ av Konstfrämjandet Stockholm och Folkrörelsernas Konstfrämjande, har det gjorts en undersökning av hur folk i konstbranschen har det i sin arbetsmiljö utifrån att identifieras som icke vita. Projektledaren Macarena Dusant och initiativtagaren Ulrika Flink presenterar den på plats. Ni som inte är anmälda eller inte kan vara med kan ta del av rapporten och animationen här samma dag.

Visa alla