Ny satsning på konst för flera

Konstfrämjandet befinner sig ständigt i mötet mellan gräsrotsrörelser och professionellt konstliv. Det är där vi kan främja konst som är relevant för många, konst som utgår från både professionella och ideella intressen, där flera kan vara med och definiera konstens innehåll och kvalitet.

Men detta innebär samtidigt att vi ständigt möter nya utmaningar: Vem tillåts definiera vad god konst är? Vilka får ägna sig åt konst och vem har tillgång till konstens olika rum? Hur kan konsten göras angelägen för flera – genom folkbildning eller genom nya definitioner av konst?

I en ny satsning presenteras sju delprojekt som på olika sätt främjar demokratisk konst, folkbildning och breddad konstsyn. Det behövs nya perspektiv på konstnärlig kvalitet och kompetens. För att skapa nya centrum för konst samarbetar vi med folkrörelser runt om i landet och anställer lokala projektledare.

Delprojekt i satsningen:

Satsningen pågår 2016-2017 och genomförs med stöd från Postkodlotteriets kulturstiftelse. För mer info om satsningen eller projekten, kontakta Caroline Malmström.

Visa alla