Ny rapport — Tro, hopp och konst: Konst som politiskt verktyg

Råby Planet (2018)

Konst Händer syftade till att berika miljonprogrammet med konst och att aktivera ett socialt engagemang. Bland 153 ansökningar valdes 15 platser ut, däribland Råby där Konstfrämjandet Västmanland genomförde projektet Råby Planet i samarbete med Statens konstråd. Nu släpps en forskningsrapport om satsningen av Monica Sand, konstnär och forskare.

Utifrån forskningsfrågan På vilket sätt kan konst och kultur bidra till att skapa delaktighet och makt över platser där människor bor och lever? har Sand följt de konstnärliga arbetsprocesserna på några platser med syftet att bidra till en fördjupad diskussion om konstens roll i komplexa samhällsprocesser. Permanenta lokaler visade sig vara avgörande för lokalt inflytande men i flera fall stod satsningens syfte i motsats till andra samhällsprocesser där rumsliga resurser som skolor, bibliotek och möteslokaler lagts ner. En risk med områdesbaserade insatser är att konsten instrumentaliseras och att lokalsamhällets inflytande blir symboliskt och utan långsiktig inverkan på den egna situationen.

Läs rapporten här

Visa alla