Ny bok: Övergångar — Rött klot sätter ljuset på Torneälven

Foto: Jonas Bränvall

Under nästan ett års tid (2019-2020) lät konstnären Jenny Normark ett stort rött klot följa med strömmarna från Kurravaara vid Torneälven för en vindlande och oförutsägbar resa genom ett av västra Europas sista stora oreglerade vattensystem.

Bokrelease 25.11 kl 17 – 19
Medverkande:
Jenny Nordmark, konstnär och författare bakom boken och verket Övergångar, 2021
David Larsson, konstnär bl a bakom verket Schematisk bild av Ångermanälven 2012–2016
Moderator: Per Hasselberg, verksamhetschef Folkrörelsernas Konstfrämjande
Plats: Mariatorget

Om Övergångar
Vad kan konsten bidra med i förståelsen av skiften och historia?
Vilka kamper står vi inför nu när Norrland står i fokus igen för utvinning och exploatering i spelet om klimatet?
Under nästan ett års tid (2019-2020) lät konstnären Jenny Normark ett stort rött klot följa med strömmarna från Kurravaara vid Torneälven för en vindlande och oförutsägbar resa genom ett av västra Europas sista stora oreglerade vattensystem. En färd som kom att ta klotet över 300 km längs Torne älv, Tärendö älv och Kalix älv. Jenny Normark växte själv upp vid Kalixälven med människors engagemang och kamp om att freda älvarna från utbyggnad som till slut resulterade i flera älvars skydd, förutom Torne och Kalix älv, även Pite älv och Vindelälven. Verket Övergångar, som nu också blivit en bok, har likt en badboll på drift eller en knappnål på en karta rört sig i landskapet genom naturens krafter och människors engagemang och synliggjort de nya villkoren under vilka vi och allt biologiskt liv lever.
Med i samtalet är konstnären David Larsson, som i sitt verk Schematisk bild av Ångermanälven, dokumenterade sina observationer av spåren och konsekvenserna av vattenkraftsutbyggnaden, påbörjad efter krigsslutet 1945. De stora norrländska älvarna dämdes upp, reglerades och levererade elektricitet till den växande industrin. Ekonmin spirade och många människor lyftes ur fattigdom och in i det nya Välfärdssverige. Utgångspunkten är hans egna farföräldrar. Verket väcker frågor kring resursutvinning, modernitet och relationen mellan människa och natur.

Boken Övergångar är gjord för och med stöd av Konstmuseet i Norr.

Visa alla