Mycelial networks – organising through crisis

Inom ramarna för arbetet med vårt nordiska nätverk AOOO organiserar medlemsorganisationen UKK - Organisationen for Kunstnere, Kuratorer & Kunstformidlere en två dagar lång nätverksträff med fokus på organisering och nya organisationsformer i relation till rådande kris(er).

Under nätverksträffen Mycelial Networks, med samtal och diskussioner, som kommer att utforska hur konstnärer och konstorganisationer kan dela kunskap, nätverk och motståndsstrategier som reagerar på kriser i allmänhet och den rådande pandemin i synnerhet.

Till Mycelial Networks har konstnärer, kollektiv och organisationer bjudits in att tillsammans med nätverkets parter reflektera kring de egenskaper, relationer och verktyg som krävs för att överleva nuvarande och framtida konsekvenser av olika sammanflätade kriser. Hur organiserar vi oss för att stärka varandra över nationella gränser? Hur kan uppmärksammandet av konstinstitutionernas sårbarheter leda till en mer solidarisk och resilient (post-)pandemisk framtid?

Medverkar gör bland andra Art Lab Gnesta (SE), Culture Art Society – CAS (UK/DK), Den Kollektiva Hjärnan (SE), Jakob Jakobsen (DK), Laboratory for Aesthetics and Ecology (DK), Staying With The Struggle (DK/DRC), Sebastian Dahlqvist (SE), Terrassen (DK), The Union (DK).

Det finns ett begränsat antal platser på SVFK Danish Art Workshops men hela programmet sänds även digitalt. Anmälan görs till info@ukk.dk


AOOO initierades av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet 2018. Nätverket samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket nna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför.


Ta del av symposiet här.

Visa alla