Mottagare av Bror Ejves stipendium — Folkrörelse, Förmedling och Konst

Ovan: Poesiskolan i Tynnered (2016), fotograf Mariama Cham. Nedan till vänster: Therese Kellner och Nina Øverli och Konstfrämjandets ordförande Berit Högman. Nedan till höger Mikael Goralski, Joakim Forsgren och Christer Chytraéus.

Bror Ejves stipendium 2017 har delats ut till Poesiskolan i Tynnered i kategorin Folkrörelse. Curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli fick stipendiet i kategorin Förmedling för arbetet med Side-Show. Konstnärerna Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Christer Chytraéus tilldelades Bror Ejves stipendium i kategorin Konst.

Syftet med Bror Ejves fond är att stödja konstfrämjande insatser i Bror Ejves anda – insatser som medför ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet. Personer och/eller verksamheter som aktivt och på ett efterföljansvärt sätt verkar i denna anda prioriteras vid urvalet av stipendiater. Bror Ejve var Konstfrämjandets förste chef. 1962 instiftades fonden i hans minne, och sedan 1994 förvaltas fonden av förbundsstyrelsen för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Läs mer om mottagarna här.

Visa alla