Morgonforum: Samhällsbyggande separatism

Konstfrämjandet och Forum för idéburna organisationer med social inriktning bjuder in till ett seminarium om separatism.

Separatism har varit en självklar strategi inom svensk folkrörelse, och har historiskt och globalt varit framgångsrikt för rättighetsrörelser. Samtidigt har vi den senaste tiden haft en offentlig debatt som starkt ifrågasatt separatismens legitimitet. Den relevanta frågan är dock kanske snarare hur samhället bäst kan ta till vara på denna kraft i jämlikhetsarbetet?

I Sverige har vi en lång tradition av folkrörelser som organiserar sig på olika separatistiska grunder – bland annat kvinnoförbund, ungdomsförbund, HBTQ-rörelser och antirasistiska grupper. Organisationer som ger uttryck för en av civilsamhällets grundprinciper – rätten att organisera sig för det man vill, för att påverka sin vardag och bygga samhället.


Det har dock visat sig vara svårt för vissa att skilja på samhällsbyggande separatism och destruktiv exkludering, som när organisationen Black Coffee nyligen jämfördes med Ku Klux Klan av en programledare i SVT. Men varför är det så kontroversiellt? Är vissa typer av separatism mer provocerande än andra? Hur ska vi ta till vara på denna samhällsbyggande kraft i jämlikhetsarbetet? Vad kan politiken och traditionellt föreningsliv göra? På vilka sätt kan separatism vara ett verktyg för ett inkluderande samhälle? Var finns möjligheterna och var finns hindren?


Välkommen på Morgonforum och ett konstruktivt samtal om en het potatis som kanske egentligen inte bränns. För seminariet har vi bjudit in Araia Ghirmai Sebhatu från Black Coffee, Banar Sabet från StreetGäris och Eva-Lena Jansson från S-kvinnor och Jorge María Londoño från Rädda Barnens Ungdomsförbund.


Läs mer och anmäl dig på: https://samhallsbyggandeseparatism.confetti.events/

Visa alla