Monica Fundin Pourshahidi — Konstfrämjandets nya ordförande

Foto: Kristian Pohl

På årsmötet i slutet av maj valdes Monica Fundin Pourshahidi till Konstfrämjandets nya ordförande. Här berättar hon lite om sig själv och om hur hon ser på Konstfrämjandets devis - konst för alla.

  • Berätta lite om dig själv, din tidigare relation till Konstfrämjandet och vilken roll du kommer att ha i organisationen.

  • Jag har varit vice ordförande i fyra år, under Berit Högman, och fick nu förtroendet att kliva fram som ordinarie ordförande. Mycket hedrande! Dagligdags arbetar jag annars med politik- och opinionsfrågor på Hyresgästföreningen, en av Konstfrämjandets allra största medlemmar sett till antalet egna medlemmar. Tidigare har jag bl.a. varit politisk sekreterare på en av våra mindre folkrörelsemedlemmar – Socialdemokrater för tro och solidaritet. Jag har också en lång bakgrund som tjänsteman på Kulturdepartementet. Ett inkluderande samhälle och kulturliv för alla har varit en tydlig röd tråd för mig i mitt arbetsliv – och det tar jag med mig till Konstfrämjandet.

  • Hur du ser på Konstfrämjandets historia och motto ”Konst för alla”?
    Konstfrämjandet har den vackraste och mest briljanta devis man kan tänka sig: Konst för alla. Konsten till folket och folket till konsten. Idag polariseras samhället och även konstvärlden. Många känner att avståndet är långt till makt och inflytande. Konstfrämjandets uppdrag är därför viktigare än någonsin – att bidra till att göra avstånden mindre. Kortare vägar till inflytande, konstupplevelser och eget skapande. För alla.

  • Vilka är de brännande frågorna för konsten – och samhället – just nu, och hur ser du att konst- och samhällsperspektiven kan interagera?
    De brännande frågorna för konsten idag är desamma som för samhället i stort – demokratin är under hot och måste ständigt försvaras och utvecklas. Alla slags människor och deras liv måste synliggöras. Solidariteten med varandra, lokalt och globalt, måste återupprättas och värnas. Konsten har en oerhört viktig uppgift genom att fortsätta vara fri, kritiskt granskande och bli relevant för så många som möjligt. Även där har Konstfrämjandet en roll, i att främja konstens relevans och frihet. Och allas tillgång till den.

Visa alla