Maretopia

Maretopia är ett kollektiv som har initierats av den Liljeholmenbaserade konstnären Jens Evaldsson för att undersöka den potential som finns hos Stockholms vatten. Idén är att skapa en flytande kultur- och ekoby på flottar som ligger för ankar utanför Färgfabriken, som en del av utställningen Experiment Stockholm.

Den 5 juni sjösattes de fyra första flottarna i Gröndals hamn mittemot Färgfabriken. Flottarna byggdes under kursen Floating Utopias på Konstfack av studenter från Inredningsarkitektur & Möbeldesign, som under fem veckor undersökte temat genom en rad föreläsningar, workshop och samtal under ledning av Sergio Montero Bravo, Rochus Urban Hinkel och Jens Evaldsson.

Konstfrämjandet är samarbetspart i den programverksamhet som sker på Maretopia under ledning av curatorn Kristina Lindemann.

Visa alla