Lulu-journalen #5 — Tidjord

Vishal K Dar, Dirghtamas (2018)

Försvunna vattenfall, den påhittade vildmarken och väntan på ett krig som aldrig kommer – i verken som utgör Luleåbiennalen 2018: Tidjord dras paralleller mellan det norrbottniska lanskapet och besläktade historier i andra bergstrakter, vid andra flodbanker och hav.

Åtta konstnärer har producerat nya konstverk för biennalen och i Lulu-journalen #5 samlas samtal med dem, om bakgrunden till deras verk.

Medverkande:

Henrik Andersson

Ingela Ihrman

Vishal K Dar

Lap-See Lam

Neda Saeedi

Karl Sjölund

Anja Örn

Alexandros Tzannis

Den månatliga Lulu-journalen ska ge en inblick i biennalens researchprocess i form av artiklar, arkivmaterial och konstverk. Journalen ges ut på svenska och engelska.

Läs journalen online

Visa alla