Lulu-journalen #3 — Gropen

Flytten, Britta Marakatt-Labba (2016)

Lulu-journalen #3 har titeln ”Gropen” och kretsar kring Malmberget, en tätort i Gällivare kommun. Malmberget är inne i en omfattande evakueringsprocess, och vid 2032 kommer majoriteten av samhället att vara borta. Hus rivs eller flyttas och människor lämnar sina hem.

Människor som lever i Malmberget är införstådda med omständigheterna för samhällets existens. Även om flytten för många är en smärtsam verklighet, är den för en del också efterlängtad.Det finns inte ett samtal om Malmberget. Snacket pågår varje dag. Men det finns försök till att skildra, sprida och återge berättelser. Lulu-journalen #3 kan ses som ett av dessa försök.

Medverkande:

Agneta Andersson, konstnär

Lena Ewert, filmare

Ove Haarala, f.d. gruvarbetare och strejkkommittémedlem

Britta Marakatt–Labba, konstnär

Olivia Plender, konstnär

Margareta Ståhl, forskare

Lena Ylipää, konstnär

Redaktörer: Ingela Johansson och Masha Taavoniku

Formgivare: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren

Lulu-journalen
Den månatliga Lulu-journalen ska ge en inblick i biennalens researchprocess i form av artiklar, arkivmaterial och konstverk. Varje nummer tar sin utgångspunkt i ett offentligt konstverk i Norrbotten. För Lulu-journalen #3 har Ingela Johansson och Masha Taavoniku stått som redaktörer. De har även bidragit med texter till numret. Journalen ges ut på svenska och engelska.

Läs journalen online

Visa alla