Luleåbiennalen och Filmform på Folkets bio — del 2

ur Claes Söderquists The Return of the Buffalo

Som om del av Luleåbiennalen 2018: Tidjord visas i samarbete med Filmform ett filmprogram på Folkets bio i Luleå. Return of the Buffalo av Claes Söderquist, Desert av Jessica Faiss, Cecilijas hus av Katarina Eismann, Nordic Panoramas, Landscape No. 2 av My Lindh och The Pool av Sara Jordenö.

Inspelningen av Claes Söderquists The Return of the Buffalo påbörjades 1970 och avslutades 2012. Filmen följer Indians of All Tribes och deras ockupation av Alcatraz efter det att öns fängelse stängt. Bilder av arkitektur, småskaligt organiserade samhällsfunktioner och dans blandas med ljudspår från samtida lokalradiosändningar, debatter och samtal om diskrimineringspolitik.

Desert av Jessica Faiss följer en bussresa längst en till synes oändlig asfaltsväg kantad av smutsgrå ökensand. Bussfönstret eller kameralinsen är nedstänkt av vägdamm och omgivningens färger ter sig urblekta. Det utsträckta terrängens likartade vyer och den oförändrade vinkeln leder tankarna till landskapsmåleri snarare än förflyttning och istället för att sluta i anländandet till resans slutmål loopas filmen och fortsätter framåt utan slut.

Cecilijas hus av Katarina Eismann är en kort dokumentär som tar sin utgångspunkt i ett hus utanför Sarajevo som lagts i ruiner efter år av krig. Huset blir grunden för en berättelse om familjerelationer, geopolitiska konflikter och etnisk rensning..

I Nordic Panoramas, Landscape No. 2 inleder My Lindh med en bilden av en urskog. Långsamt glider den massiva skogen sedan isär och landskapet framträder alltmer som en levande entitet. Lindh undersöker frågor kring naturlighet, ursprung, kultur och nationell identitet.

The Pool av Sara Jordenö är en experimentell essäfilm där platser och kontexter ständigt skiftar. Minnen av rum och simuleringar av områden blir ställföreträdare för de verkliga platserna – utraderade eller otillgängliga för filmens berättare och betraktare.

Filmform är en stiftelse som verkar för att främja, sprida och bevara svensk experimentell film och videokonst. Stiftelsens ständigt växande samling består av verk från 1924 fram till idag, huvudsakligen av svenska konstnärer och filmare. Utöver rådgivning och expertis erbjuder Filmform uthyrning av vissa av samlingens titlar för publika visningar, utställningar eller undervisning.

Läs mer om Filmform

Visa alla