Ljud i porten: Allborgarrätten – Jan Rydén

Bild: Jan Rydén

Allborgarrätten är ett projekt av Jan Rydén kring en sedvänja som inte finns, eller i alla fall en sedvänja som vi ännu inte har fått syn på, och som vi ännu inte har gett ett namn. Ett nyskapat ord för vad som kunde bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten.

Vi vet hur vi ska uppföra oss i skog och mark, men i staden är vi osäkra på både rättigheter och skyldigheter. Trots att vi lever i ett alltmer urbant samhälle.

Vi har sedan länge en sedvänja som styr våra rättigheter och skyldigheter när vi rör oss i naturen: Allemansrätten. Men de flesta av oss lever numera i städer, och inflyttningen fortsätter. Svenskarna är av hävd inget urbant folk, självbilden har länge varit kopplad till naturen, en alldeles särskild känsla för naturen. Vi saknar motsvarigheten till en allemansrätt i stadslandskapet, vi saknar en kodifierad urban sedvänja kring våra friheter, rättigheter och skyldigheter.


Extern länk: Allborgarrätten.

Ljud i porten är Konstfrämjandets konstrum på kontoret på Swedenborgsgatan i Stockholm – eller snarare utanför. Vid entrén på Swedenborgsgatan 1 i Stockholm har vi installerat en ljuddusch där vi presenterar ljudverk av konstnärer som på ett eller annat sätt förhåller sig till just den här platsen; till gatan, till kontoret, till Konstfrämjandet.

Visa alla