Kurs för medlemmar – Att leda komplexa uppdrag

Som vi tidigare kommunicerade per mail, bjuder Konstfrämjandet alla medlemmar på en unik fortbildning under våren 2022, ledd av docent Susanna Alexius. Kursen baseras på hennes bok "Att leda komplexa uppdrag".

Vad kan en företagsekonom lära oss konstmänniskor om komplexitet? Eller är det rentav så att vi faktiskt har ett försprång, tack vare konstens mångsidiga natur? Susanna Alexius är docent i företagsekonomi som forskar om moderna styrideal och olika typer av organisationers förhållande till, idéer och krav från omvärlden. Syftet med kursen är främst att stärka oss i konstbranschen i vårt sätt att tänka och arbeta i mer öppna och nyskapande strukturer. Vi har alltid omfamnat komplexitet.

”Om jag skulle ge mig på att sammanfatta bokens budskap i en mening så lyder den som följer: Komplexitet bör inte ses som ett problem som ska lösas utan som en särskild förutsättning att hedra, med omdöme.”

Ur förordet till Att leda komplexa uppdrag


Vid tre olika tillfällen kommer hon för att utifrån sin bok ”Att leda komplexa uppdrag”, ge sina bästa knep om hur vi inte bara kan överleva den moderna komplexiteten, utan också segra över den.

Anmäl intresse till per.hasselberg@konstframjandet.se och beställ antal böcker via Konstfrämjandet eller förlaget
Beskrivning av kurstillfällena nedan.

Fredagen den 18 februari 2022 kl.13.30-15.00
Att leda komplexa uppdrag, tillfälle 1: Den som gapar efter mycket… Detaljeringsparadoxen och Besatt mätsyndrom: Varifrån kommer alla mål? Hur många och hur detaljerade mål ska vi ha? Forskning om ”detaljeringsparadoxen” sätter fingret på ett vanligt feltänk hos ambitiösa ledare: nämligen tron att fler och mer detaljerade mål kommer ge en starkare styrning. I verkligheten blir det precis tvärtom. Också i resultatmätningsträsket kan vi gå ner oss fullständigt och drabbas av ”besatt mätsyndrom”. Hur ska vi hålla huvudet kallt och lyckas fånga resultat utan att förlora oss?

28 mars 2022 kl.13.30-15.00
Att leda komplexa uppdrag, tillfälle 2: I förändringsprojektens ekorrhjul: Alla längtar vi efter att bli klara! Hur kommer det sig att förändringsprojektens ekorrhjul bara snurrar på? Och vad är det som får oss att gång på gång hoppas att ”denna gång, ska allt gå enligt plan!”, trots att vår erfarenhet viskar någonting annat? I den här fördjupningen ska vi titta närmare på vår ovilja att acceptera det sociala livets dynamik. Vi ska nagelfara vår stora tilltro till planer och vi ska bli varse de ”hoppets mekanismer” som ger ekorrhjulet en extra skjuts.

25 april 2022 kl.13.30-15.00
Att leda komplexa uppdrag, tillfälle 3: Strategier och överlevnadstips: ”Det gäller att vara pragmatisk för att få ihop det” sa en politiker jag intervjuade, och precis så är det. Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt. Det kan till och med vara olämpligt. Samtidigt är det ofta känsligt att öppet prioritera bort någon intressegrupps hjärtefråga. Här krävs istället omdöme, ansvarskänsla och improvisationsförmåga för att åstadkomma så mycket som möjligt med knappa resurser. ”Alla kan inte få allt här och nu, men alla kan få något, förr eller senare” är en devis som sammanfattar hållningen. Hävda undantag, sekventiell prioritering, särkoppling, organisatoriskt hyckleri och ansvarsförskjutning är alla vanliga pragmatiska förhållningssätt i organisationer med komplexa uppdrag. Vilka använder du själv? Vilka är du utsatt för? Och hur känns det?

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Utöver akademisk undervisning programleder Susanna högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education, hon är också verksam inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet. Susanna är också en ofta anlitad föreläsare och utbildare, t ex för ledningsgrupper och styrelser.

Visa alla