Release — Kritiken i den nya offentligheten: Kritik som konst- och kunskapsform

”Kritiken är ett spöke. Kritiken är en bastard.” En verksamhet och tankesätt som ”går genom alla väggar”. Så öppnar redaktören Magnus William Olsson inledningen för den nya volymen i skriftserien Ariel Litterär Kritik. En skriftserie som ges ut av Fria Seminariet i Litterär Kritik (FSL) i samarbete med förlaget Ariel.

FSL har under femton års tid utforskat kritiken som just en form för konstutövande och som ett sätt att skapa och sovra kunskap. I antologin möts tio medverkande som närmar sig kritiken som allt ifrån ett handgripligt recenserande till ett abstrakt filosoferande (ofta båda i samma text). Bidragen var del av föreläsningsserie som ägde rum på det av FSL initierade Kritiklabbet i Stockholm 2016 till 2018. Idén var att samla en grupp människor som idag verkar inom kritiken på olika sätt för att undersöka dess samtida utmaningar i den postdigitala offentligheten och vilka löften den kan bära med sig för framtiden.

Medverkar i antologin gör Axel Andersson, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Pamela Schultz Nybacka, Jesper Olsson, Leif Dahlberg, Carin Franzén, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Tatjana Brandt, Anneli Dufva och Magnus William-Olsson.

Visa alla