Kraft – Nytt distrikt i Sörmland korsar konst med nätverkande och hållbarhet

Styrelsen Kraft

Kraft – Nytt distrikt i Sörmland korsar konst med nätverkande och hållbarhet — Intervju med ordförande Hanna Stahle. Välkomna! Ert distrikt spänner över hela regionen Sörmland med platser som Katrineholm, Nyköping, Gnesta, Eskilstuna och Trosa. På vilket sätt skiljer sig Kraft från Sörmlandsdistriktet?

Vi fokuserar på samtidskonst och vi har en uttalad tematisk inriktning på hållbarhet, energi och konstens kraft.
Vi i styrelsen är alla yrkesverksamma konstnärer inom konst, konsthantverk och design med lång erfarenhet av att göra konst och stora projekt. Vi kommer att göra sommarutställningar i Solparken utanför Katrineholm men vill också utveckla verksamhet i på fler håll i länet.

Vad är Solparken?
Solparken är en labyrintisk och experimentell plats som drivs av ETC-företagen på en kulle i utkanten av Katrineholm. Det är en plats där allt bygger på hållbarhet och kraft. Där finns solceller, biokolstillverkning, växthus, kursverksamheter och betande får. Plus experimenthus byggda med ny hållbar teknik i trä och solceller. Det finns en ström av besökare från när och fjärran som kollar solceller och handlar saker eller fikar i caféet. Det är en plats som går att utveckla för att visa konst till en ny publik. Kanske skapa en blandning av Tom Tits experiment, en modern konstverksamhet och en utomhusutställning om hållbarhet och överlevnad. Solparken i Katrineholm är en samarbetspartner och en plats där vi kommer att visa utställningar. Vi får tillgång till parken och flera stora rum där vi kan visa konst. Vi utvecklar en ny verksamhet och möts i arbetet för klimatomställning och en för hållbar utveckling.

Vad är det för lokal?
Det är en lokal i Solparken som först byggdes för en folkhögskolekurs i solenergi, men nu är vårt galleri. Ett stort rum 10 x 10 meter som är 7 meter högt helt byggd i trä. Det finns också idéer om att bygga en stor konsthall från ETC:s sida. Där kan vi bidra med våra kunskaper om fungerande former för att visa samtidskonst som ju ibland kan bli mer intressant om den interagerar med annat, och med tanke på det så är ju Solparken idealisk med sin experimentella karaktär. Vi prövar oss fram i samarbetet med Solparken, men siktet är inställt på att producera mer omfattande utställningar.

Kan du säga något om Sörmland som konstlandskap?
Det är splittrat. Kanske beror det på att det inte finns någon självklar central stad att samlas i.
Infrastrukturen som tåg och vägnät splittrar regionen i tårtbitar ut från Stockholm vilka har lite för lite kontakt sinsemellan. Vår målsättning är att aktivt jobba med att å ena sidan göra bra saker som väcker uppmärksamhet så folk reser hit från hela Mälardalen och å andra sidan utveckla en konstpedagogisk verksamhet som kan få helt nya grupper att kolla på konst. Vi vill utnyttja dynamiken i ett landskap fyllt av jordbruk, natur, industrier men också feodal historia. Det är fortfarande några väldigt rika adelsfamiljer som äger stora delar av landskapet och som just nu kalhugger skog.

Vad finns det då?
Det finns bra konstscener som Sörmlands museum i Nyköping, Katrineholms konsthall, Art Lab Gnesta, Ebelingmuseet och Eskilstuna konstmuseum. Här bor många konstnärer, men de flesta arbetar gentemot andra platser i landet. Unga konstnärer flyttar hit för att få lite större svängrum och för att de tröttnat på Stockholm med sin brist på bostäder och ateljéplats. Samtidskonsten behöver nätverkas regionalt för att bli en vital kraft. Det är därför vi finns.

Vilka är ni som startar?
Jag är skulptör och jobbar även som konstkonsult. Sedan är det Åsa Lockner, hon är smyckesformgivare och konstnär och bor i Mellösa utanför Flen. Nils Claesson, konstnär och animatör bor i Stockholm. Han var en av de som startade ETC-tidningen och är därför lite vår väg in i det sammanhanget. Nils kommer att kuratera sommarens utställning. Sedan är det Linda Karlsson, keramiker i Stjärnhov och Anna Berglind, som bor i Jönåker och är konstnär samt Gustav Person i Julita, möbelformgivare som också jobbar på konsthallen i Katrineholm. Och Mårten Medbo, Katrineholm som är keramiker och konstnär.

Kan vi prata mer om hållbarhet och konst och det som kännetecknar Kraft?
Klimatfrågan är en ödesfråga som vi människor måste göra något åt. Dystopierna får inte bli verklighet. Konsten kan kanske inte rädda världen, men den kan hjälpa oss att överleva som människor, mentalt. Klimatförändringarna är här men med hela sin komplexitet blir de ändå så abstrakta. Konsten kan hjälpa oss att ta in det på ett annat plan men också vara en plats för oväntade möten och samtal utanför politikens polariserade rum. Konsten kan gestalta visioner om framtiden och flytta våra medvetanden genom upplevelser.

Vi vill sträcka oss utanför bildkonsten där gränserna mellan konst, teknik, arkitektur, sociala utopier och experiment suddas ut och blir en samlad manifestation för överlevnad och samtal om ett nytt hållbart samhälle.

Vad kommer närmast, har ni något på gång?
Vi har flera projekt på gång. Det första är ett nätverkande projekt som vi kallar för Kartläggning–Utveckling, där vi har fått stöd från Konstfrämjandet att under vårt första år bygga upp ett nätverk inom samtidskonsten i Sörmland. Vi startar upp med ett möte med Sörmlands konstkonsulent och avser sedan söka upp de institutioner, organisationer och personer som vi är nyfikna på. I ett möte kan vi få en inblick i varandras verksamheter, resurser och målsättningar och ha ett visionärt samtal om vad vi skulle kunna hitta på tillsammans. Allt avslutas med ett seminarium i höst. Vi har en stark tro på samarbete och att man kan göra mer tillsammans än som enskild liten grupp eller aktör.

Det andra projektet är sommarens utställning i Solparken med titeln Förflytta berg som öppnar den 2 juli och pågår resten av sommaren. Det blir flera etablerade konstnärer, Bigert & Bergström, Hanna Ljung och Tina Nykvist. Videoverk men också skulpturer och objekt som blandar sig i Solparken.
Under året kommer vi också att göra en förstudie till ett mer mobilt projekt som heter Lerlabbet. Var man än gräver i Sörmland så finns det lera och landskapet är fullt av gamla tegelbruk och vi klurar nu på en idé om hur vi kan omsätta det till något kul.

Vad har Konstfrämjandet kunna bidra med och har du fått reaktioner på Krafts bildande?
Det känns väldigt bra att ha Konstfrämjandet i ryggen. Det är en organisation som folk inom konsten känner till, vi sympatiserar med inriktningen och naturligtvis finns där också en ekonomisk förutsättning som gör att vi inte börjar på ruta noll, utan vi kan växla upp direkt och göra något större. När några av oss genomförde en första utställning på Solparken med ganska kort varsel förra sommaren och då fick stöd från Konstfrämjandet så fick vi också frågan om vi ville bilda ett Konstfrämjandet-distrikt. Det var inget vi funderat på men det var en chans som inte gick att motstå!
För mig personligen betyder det också en del att kunna göra något nära där jag bor, vilket jag sällan gör annars. Aktörer inom konsten i Sörmland har över lag varit väldigt entusiastiska över att vi startar upp Kraft och ser fram emot samarbeten framöver, så potentialen finns, absolut!

Visa alla