Konstvärlden mot krig!

Stillbild ur Pavel Otdelnovs verk ”From White Sea to Black Hole”. Pågår t o m 8 maj 2022 på Uppsala konstmuseum.

Sedan förra nyhetsbrevet rasar ett krig i Europa. Människor är åter på flykt och ofattbara scener utspelar sig. Det är inte första gången flyktingströmmar utmanar länders infrastruktur eller raserar samhällen, men på grund av geopolitiska, historiska band och kopplingar, har den pågående attacken mot Ukraina utmanat gamla vanor och principer.

Konstvärlden reagerade snabbt och under de senaste veckorna har ett antal initiativ dragit igång i syfte att på olika sätt – högt och lågt – underlätta för ukrainska konstnärer och även för ryska och belarusiska konstnärer vars praktik utmanar de ryska officiella, auktoritära doktrinerna. Här har Konstfrämjandet samlat några initiativ.

DIGITALT SKYDD – Har ni kontakt med ukrainsk filmkonstnär som behöver lämna sin ateljé? Filmer kan behöva ett tryggt förvar, vilket Filmform erbjuder säker digital arkivering. Onlinepubliceringar kan behöva tas bort på grund av regimkritiskt innehåll. Det digitala kulturarvet behöver också skydd.

HÅLL FRÅGAN UPPE GENOM AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR – Förutom all hjälp till konstnärer, organisationer och människor i sina respektive länder är det också högst angeläget att även uppmärksamma verk och uttryck av desamma i vår del av världen, liknande det som genomfördes på Dramaten och Bonniers initierat av Svenska Pen. Mer konst från hotade, förföljda och oberoende kulturkretsar i Ukraina, Ryssland och Belarus synligt i våra städer. Inte bara en kväll utan även på längre sikt. Även om en utställningen kan ta år att planera och producera, så inleder man i alla fall i arbete och “sätter bollen i rullning”.

SWAN – där även Konstfrämjandet i Gävleborg ingår, har gått ihop med Artists at Risk för att förmedla konstnärer från Ukraina/Belarus/Ryssland i behov till Svenska AiRs. SWAN.


SAMLA IN PENGAR – Har ni fritt inträde? Inför frivillig entré på till exempel 20 kr, där allt går till Sverige för UNHCR. (Eller någon annan relevant, pålitlig hjälporganisation)

SÄLJ RYSKA OCH UKRAINSKA KONSTNÄRERS VERK – Upprätta kontakt med ukrainska, ryska och belarusiska konstnärer vars verk vi kan köpa fysiskt eller köpa digitalt och sälja t.ex printar/vykort i konsthalls- eller museibutiken.

HÅLL KONTAKT! – Bestäm regelbundna möten med era ukrainska, ryska eller belarusiska nätverk. Det betyder mycket att vi håller ut och ser dem och hör dem.

KOLLEKTIV ANSTRÄNGNING FÖR RESIDENS I ett gemensamt uttalande från 27 institutioner under rubriken A statement from 27 art institutions of the Nordic countries tar konstvärlden kraftfullt avstånd från ryska regeringens militära attack på Ukraina och repressionen på det egna landets oppositionella

RESIDENS I NÄROMRÅDE – Många flyr just nu, men det är inte alla som kommer till Sverige. Ett sätt att klara sig i sitt närområde är att hitta skydd i angränsande rysktalande länder, t ex Georgien, som inte är indragen i konflikten och där det finns ett levande konstliv i Tblisi. Just nu undersöks olika strategier för att hjälpa i närområdet. Svenska bidrag räcker längre i dessa länder och man kan stötta fler residencies för samma pengar.

Visa alla