Konstnärsvisning och poesiläsning — Till minnet av en älv

Luleåbiennalen bjuder in konstnären Anja Örn och poeten Pernilla Berglund för en presentation med utgångspunkt i deras pågående konstnärliga och poetiska arbeten. Vem minns det vattenfall som stängts av, den fors som tystats? Frågar sig Örn som lever i närheten av Lule älv – en älv med svindlande mängder vatten som en gång i tiden forsade fram.

Kartor ritas ständigt om utan att lämna ett spår av vad som där en gång fanns. I verket Till minnet av en älv vänder sig Örn till konsthistorien för att hitta dokumentation av de försvunna vattendragen, bara där finns bilderna av dem bevarade. Men vilka var det som porträtterade älven, vems blick blir till vårt gemensamma minne? I Berglunds poesi konstituerar och upphäver språket och platsen varandra oavbrutet. Ingen betydelse är självklar. Dikterna försöker närma sig en specifik upplevelse av språk och plats för att sedan omformulera deras villkor. I februari utkommer Berglunds tredje diktsamling Rätten, utgiven av Teg Publishing, i oktober deltog hon i biennalens Lulu-journalen med en diktsvit ur Fälla från 2015.

Visa alla