Konstnärlig handledning för unga

Nu har konstintresserade ungdomar möjlighet att få gratis handledning av några av Sveriges bästa konstnärer. Projektet är till för unga mellan 16-23 år som t ex söker konstnärliga vidareutbildningar eller vill ha en ny blick på sitt gymnasiearbete.

Handledningen sker online – genom videosamtal eller mail – och bygger på ett kontinuerligt utbyte av bilder, länkar och kommentarer under arbetets gång. Handledarna är professionellt verksamma konstnärer och fungerar som en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga yrkeslivet. Deltagaren får en inblick i hur det är att verka som konstnär och vilka olika yrken som ligger inom det konstnärliga fältet.

Konstnärlig handledning för unga drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Fine-art.education i samarbete med Kungl. Konsthögskolan och Konstfack, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer hos Konstfrämjandet Västerbotten

Visa alla