Konstkupan får stöd från Allmänna arvsfonden

Folkrörelsernas Konstfrämjande och Individuell Människohjälp blir första svenska aktör att gå in i Art-Hives, ett internationellt nätverk med tydlig gräsrotsagenda. Konstkupan är en öppen ateljé, en plats för kreativt skapande, där målgruppen står som värd och bjuder in omvärlden.

Det Malmöbaserade treårsprojektet Konstkupan ska ge unga människor med erfarenhet av migration möjlighet att påverka och uttrycka sig. Konstkupan riktar sig till unga mellan 18 och 25 år, och projektet har nyligen fått drygt fyra miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden. Under tre år kommer cirka 100 ungdomar i asylprocessen att få möjlighet att delta aktivt i Konstkupan, men ytterligare tusentals kommer att nås. När projektet är slut är målet att verksamheten står på en stabil grund och kan fortsätta i egen regi.

IM individuell Människohjälp driver grupper för barn under 18 år som nyligen fått eller väntar på uppehållstillstånd (Barn i väntan/Barn i start). Men på grund av Migrationsverkets långa väntetider skapas ett vakuum för unga mellan 18 och 25 år som väntar på besked. Utan uppehållstillstånd kan de inte studera svenska genom SFI, och utan SFI har de svårt att komma ut i det svenska samhället.

– De flesta aktiviteter som arrangeras för asylsökande och invandrare fokuserar på språket: läxhjälp/språkkafé samt på samhällsinformation och idrott. Det finns elva språkkaféer för nybörjare och 23 språkkaféer med läxhjälp, bara i Malmö. Men inom kulturens område är det magrare, säger Lisa Nyberg från Konstfrämjandet.

Många föreningar anordnar kostnadsfria aktiviteter för unga asylsökande, till exempel stadsvisningar på arabiska, visningar och workshops. Men tyvärr saknas ofta ömsesidigheten, deltagarna delas upp i volontärer och deltagare. Konstkupans mål är en mer horisontell uppbyggnad, där alla deltar på samma villkor.

IMs och Konstfrämjandets vision är att ge rum åt kreativa och kulturella uttryck som utgår från själva målgruppen, som skapar dialog, möjliggör kunskapsdelning och bygger broar mellan olika individer och grupper.

2013 startade IM projektet S.A.Y. Stories – Art – You med finansiering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF.

– Vi byggde upp en verksamhet där vi använde olika förhållningsätt, konstnärliga uttryck såsom konstutställning, teaterföreställning och film. Vi prövade metoder för social mobilisering av ungdomar med erfarenhet av migration, berättar Michaela Rábová, projektledare S.A.Y.

Genom att ta nästa steg och öppna Konstkupan, centralt beläget i Malmö, vill IM och Konstfrämjandet fylla ett tomrum.

– Vi vill använda oss av alla erfarenheter från vårt arbete och tillsammans med våra deltagare skapa en långsiktig och hållbar kreativ verksamhet. Vi sprider vårt koncept till flera orter i Sverige och vi intresserar forskare för att följa vårt projekt, säger Michaela Rábová.

Konstkupan kommer under tre år att engagera 100 ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 25 år som är i asylprocessen, som aktiva deltagare. Dessutom kommer 40 etablerade svenskar, men nätverk i och kunskap om det svenska samhället att delta aktivt. Tio kulturprofiler inom konst, skrivande och teater i regionen kommer att finnas med i projektet.

För mer information kontakta Lisa Nyberg, verksamhetsutvecklare hos Konstfrämjandet.

Visa alla