Konstfrämjandets styrelse får ny ordförande — Monica Fundin Pourshahidi lämnar över åt Magdalena Malm

Magdalena Malm och Monica Fundin Pourshahidi. Foto: Konstfrämjandet

Efter fyra år som ordförande för Folkrörelsernas Konstfrämjande blev det i samband med årsmötet den 13 maj dags för Monica Fundin Pourshahidi att tacka för sig och lämna över ordförandeposten åt nyinvalda Magdalena Malm.

Monica Fundin Pourshahidi valdes in i styrelsen för åtta år sedan genom sitt arbete inom medlemsorganisationen Tro och solidaritet. Hon var vice ordförande i fyra år innan hon 2018 valdes till ordförande. Efter att hon under flera år arbetat som chef för folkrörelser och boutveckling på Hyresgästföreningen går hon nu vidare till att bli chef för Mångkulturellt centrum.

Magdalena Malm är i grunden curator och har tidigare arbetat som chef för Statens konstråd, startat och drivit MAP (Mobile Art Productions) och arbetar i dagsläget som konsult i utvecklingarbeten, bland annat i relation till gestaltad livsmiljö. Magdalena nominerades till ordförande av Sveriges Hemsbygdsförbund. Hon har tidigare samarbetat med Konstfrämjandet på olika sätt och ser en styrka och potential i organisationen. Detta ledde henne till att tacka ja till uppdraget.

Att vara ordförande för konstfrämjandet är ett av de roligaste uppdragen man kan ha i kultursverige, hälsade Monica till Magdalena under överlämningen den 13e maj.

Konstfrämjandet tackar Monica för hennes insats under åren, önskar henne lycka till med framtida uppdrag och hälsar Magdalena varmt välkommen!

Visa alla