Konstfrämjandets projekt Skogen mellan oss är publikt

Kristin Ylikiiskilä Broberg, Konstfrämjandet Dalarna, foto Per Guterstam Christoffersson

Skogen mellan oss har smugit igång under vintern och runt om i projektet blir nu allt fler aktiviteter publika.

Skogen mellan oss är en interregional konstsatsning i skog och mark där Konstfrämjandets distrikt i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen (Örebro) och Värmland tillsammans med Folkrörelsernas Konstfrämjande fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten.

Nu ser vi hur en svärm av aktiviteter – precis den målbild vi såg när vi startade Skogen mellan oss – faktiskt händer och mer kommer hända framöver! Det som skapas tillsammans av och med alla involverade är fantastiskt och vi är glada över att publiken under rådande pandemi och restriktioner kan uppleva konst, säger verksamhetsutvecklare Niklas Östholm

I början av sommaren har konstnärer varit på residens i olika delar av det geografiskt vidsträckta Skogen mellan oss. Resultaten av dessa arbetsvistelser kommer publiken kunna ta del av i olika utställningar. Andra konstnärer har redan tidigare varit i arbete, flera av dem i nära dialog med platser, privatpersoner och lokalt föreningsliv.

De flesta svenskar har en personlig relation till skogen – men långt ifrån samma. Skogen är i dag mer aktuell och politisk än någonsin. I skogen samsas konflikter med drömmar, samtid och dåtid. Det är mot denna bakgrund Skogen mellan oss skapas. Genom detta projekt får skogen också rymma konst för alla, säger Monica Fundin Pourshahidi, ordförande för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Med en gemensam identitet arrangeras det under sommaren och en bit in på hösten en lång rad utställningar, vandringar, workshops och samtal. Läs mer om projektet och hur du tar del av de olika arrangemangen på projektets hemsida. Här uppdateras programmet löpande. Följ projektet på Instagram @skogenmellanoss.

Konstfrämjandet har en drygt sjuttioårig historia. Organisationen bildades år 1947 med mottot Konst för alla och med ambitionen att nå ut med konst i hela landet och i hela samhället, alltid i samarbete med lokala föreningar och andra aktörer i civilsamhället. De senaste 6–7 åren har Konstfrämjandet som organisation framgångsrikt skapat konstprojekt och pedagogiskt arbete där deltagarna själva varit såväl drivande, medskapande som att de varit med och utvecklat projekten i sig.

Skogen mellan oss finansieras av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande och regionerna Uppsala, Dalarna, Västmanland, Värmland, Gävleborg och Tierps, Östhammars, Norbergs och Uppsalas kommuner samt ABF Gävleborg och Studiefrämjandet Uppsala län.

Skogen mellan oss

Visa alla