Konstfrämjandet vidareutvecklar Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna i Malmö 2015.

Riksutställningar lämnar över arrangörskapet för Samtidskonstdagarna till Konstfrämjandet, som i år samarbetar med Konstdygnet den 17-18 november i Eskilstuna tillsammans med konstkonsulenter från fyra län.

Samtidskonstdagarna är en nationell mötesplats för professionella inom konstområdet som de senaste fem åren arrangerats av Riksutställningar. Från och med 2016 övertar Konstfrämjandet huvudarrangörskapet för Samtidskonstdagarna. Vartannat år genomförs evenemanget i samarbete med Konstdygnet och konsulenterna i Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län, och vartannat år med lokala verksamheter på andra platser i landet.

– Samtidskonstdagarna är en av få stora samlingspunkter där professionella inom samtidskonst i Sverige kan mötas för att diskutera konstens roll i samhället och vi ser fram emot att utveckla det vidare i samarbete med konstnärer, folkrörelser och institutioner, säger Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet.

– Vi är mycket glada att Konstfrämjandet, som vi samarbetat med under flera decennier, nu tar över och driver Samtidskonstdagarna vidare, säger Jesper Tammilehto, ställföreträdande generaldirektör, Riksutställningar.

Konstdygnet, tidigare Utbildningsdygnet, är en årlig regional konferens på initiativ av konstkonsulenterna i Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. I år baseras programmet på frågor om konsten som brobyggare mellan generationer och kulturer. Konferensen bjuder på föreläsningar, samtal och workshops om att skapa engagemang och delaktighet med konst idag.

Fakta Samtidskonstdagarna

Riksutställningar har tillsammans med nyckelaktörer inom konstområdet byggt upp Samtidskonstdagarna som en mötesplats för professionella inom samtidskonst i Sverige. Konferensen har sedan 2012 samlat institutioner, konstnärer och fria aktörer för seminarier, nätverkande och konstupplevelser i olika städer. Från och med 2016 tar Konstfrämjandet över som ny huvudarrangör. 2016 arrangeras Samtidskonstdagarna i Eskilstuna i samarbete med Konstdygnet.

Fakta Konstfrämjandet

Konstfrämjandet arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Konstfrämjandet finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer.

Fakta Konstdygnet

Konstdygnet är en årlig mobil konferens som välkomnar utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet till föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor. Konferensen arrangeras sedan 2012 av konstkonsulenterna i Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län i samarbete med bl a Konstfrämjandet och Riksutställningar.

Visa alla