Konstfrämjandet välkomnar nya Smålandsdistriktet! — Rivstart med Smålandstriennalen

Foto: Jörgen Axelsson

Konstfrämjandet Småland är det senaste distriktet inom Konstfrämjandet och redan sommaren 2023 inleder de sin verksamhet med storsatsningen Smålandstriennalen.

Smålandstriennalen är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar, med aktiviteter på fler än 20 platser i regionen. Under det gemensamma temat Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap – vill triennalen genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Triennalen spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, där konstnärer och allmänheten interagerar i globala och lokala frågeställningar kring natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar.

Smålandstriennalen äger rum mellan 27 maj – 30 september 2023.

Mer om triennalens bakgrund, idé och form går redan nu att läsa om här. Löpande information publiceras på distriktets hemsida och triennalens Instagram.

Visa alla