Konstfrämjandet Uppland: Ljudkonst som drivs av solen

Under, av Jenny Sunesson. Foto: Trishula Littler

UNDER är en platsspecifik, soldriven ljudinstallation av konstnären Jenny Sunesson, en närstudie av naturområdet Florarna i norra Uppland. I nära ett års tid och stundtals under påfrestande förhållanden, har Jenny utforskat Florarnas underjordiska ljudvärld. 25 - 26 september visas verket i samband med en skogsvandring och övernattning!

UNDER är en platsspecifik, soldriven ljudinstallation av konstnären Jenny Sunesson. Verket är en personlig närstudie av naturområdet Florarna, vars sydvästra hörn är beläget nära hennes hem i Örbyhus i norra Uppland. I nära ett års tid och stundtals under påfrestande förhållanden, har Jenny utforskat Florarnas underjordiska ljudvärld. 25 – 26 september visas verket i samband med en skogsvandring och övernattning!Med hjälp av kontaktmikrofoner drivna av solkraft har hon fångat upp och registrerat det elektroniskas möjliga samexistens med området.

Under processen utmanar konstnären sin egen relation till skogen och sitt objektifierande av den när hon spelar in. Men det visar sig snart att en arbetsprocess där solen helt styr ljudinspelningarna inte kan bli det verktyg hon tänkt sig för att bättre förstå skogen.
Istället är det i det osentimentala, myggsvettiga svidandet – och under den gnisslande interaktionen med miljön som glimtar av samförstånd och ömsesidighet mellan skog och människa uppstår.
UNDER är en del av Jenny Sunessons konstprojekt Solar Sonic Communities där andra auto-etnografiska verk ingår.

Visningar:
25–26 september kl 15.00 med övernattning
3 oktober kl 12.00 och kl 15.00
Verket ingår i Konstfrämjandets projekt Skogen mellan oss, en stor konsthändelse som pågår i Mellansverige under hösten 2021.

Evenemanget genomförs med stöd av Postkodstiftelsen, Region Uppsala, Östhammars kommun, Tierps kommun och Studiefrämjandet
För mer information kring verket och visningarna, kontakta Johanna Uddén på Konstfrämjandet Uppland

Om konstnären
Jenny Sunesson (f. 1973) är en konstnär som verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live, collage och video. I sitt arbete använder hon platsen och sitt eget liv som scen för att titta närmare på nutidssamhällets normer och hierarkier. Omfattande kartläggningar och research utgör grunden i sökandet efter alternativa speglingar och rekonstruktioner.
Jenny är i grunden journalist, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS). Hon bodde länge i Storbritannien men är sedan 2012 baserad i Örbyhus. Hon har fått ett stort antal uppdrag och stipendier och hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.

Visa alla