Konstfrämjandet söker konstnärliga ledare till Konstkupan i Malmö

Konstkupan är en kreativ verksamhet med öppen ateljé för unga vuxna som är i asylprocessen. Projektet drivs gemensamt av IM, Individuell Människohjälp och Folkrörelsernas Konstfrämjande som är arbetsgivare för två nya tjänster.

Konstkupan öppnar för påverkansarbete genom kreativa och kulturella uttryck som utgår från unga människor med erfarenhet av migration. Konstkupan skapar dialog, möjliggör kunskapsdelning och bygger broar mellan unga människor med och utan erfarenhet av migration. Deltagarna i Konstkupan får kontakt och handledning samt har erfarenhetsutbyte med etablerade personer och institutioner inom kulturlivet.

Konstkupan i Malmö är en verksamhet som byggs upp från grunden med start hösten 2017. Vi kan tack vare projektmedel från Allmänna Arvsfonden starta detta i projektform, men har siktet inställt på att det ska bli en fortlöpande verksamhet. I samband med projektstart söker vi nu två konstnärliga ledare som tillsammans med projektledare ska utveckla denna verksamhet.

Verksamheten ska fylla den lucka som uppstår för unga människor som är för gamla för att gå i skolan och som väntar på beslut om asyl och därmed inte får studera Svenska för Invandrare. Konstkupan erbjuder ett alternativ till de idrottsaktiviteter, språkkaféer mm som erbjuds i det offentliga och civila samhället. Den utgår från att varje individ är expert på sin egen situation och ger deltagarna möjlighet att ta ansvar, att delta i beslut och att utvecklas som ledare. Med det ökade självförtroende och de kontakter som Konstkupan vill ge, går deltagarna vidare stärkta mot framtida utmaningar i livet.

Tjänsten handlar om att jobba nära våra deltagare med konstnärlig vägledning och att utveckla deras konstnärliga processer. Du utvecklar samarbetet mellan deltagarna och andra konstnärer, organisationer och institutioner inom konst och kultur. Ytterligare en del av arbetet handlar om att verka för en fortsatt och mer långsiktig verksamhet efter projektets slut.

Du som söker tjänsten har relevant erfarenhet och kompetens från konstnärlig och pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse. Du får gärna vara verksam konstnär med erfarenhet av ateljéarbete. Önskvärt är också erfarenheter av att samarbeta och utveckla verksamhet samt arbete eller engagemang inom ideell sektor. Du får gärna ha kunskap och/eller erfarenhet inom områdena mångfald, integration, rättighetsbaserat arbete och antirasism. Ett bra kontaktnät och kunnande kring Malmös konstscen. Egen erfarenhet av migration liksom flerspråkighet är meriterande.

 • Två tjänster utlyses med tillträde i augusti eller efter överenskommelse. Tjänstgöringsgrad: 50%.

 • Båda tjänsterna är projektanställningar, till att börja med på ett år, med goda möjligheter till förlängning.

 • Mer information lämnas av Lisa Nyberg, verksamhetsutvecklare syd, Folkrörelsernas Konstfrämjande.

 • lisa.nyberg@konstframjandet.se

 • Välkommen med ansökningshandlingar och löneanspråk senast 2017-05-28 till lisa.nyberg@konstframjandet.se

 • Märk ansökan med ”Verksamhetsutvecklare/konstnärlig ledare Konstkupan”

 • Konstfrämjandet strävar efter en personalsammansättning med olika bakgrund och erfarenheter.

 • Kollektivavtal finns med Handels. Facklig representant är Niklas Östholm, 073-510 32 69

Annons på Platsbanken.


 • Samtidigt utlyser IM en projektledare för Konstkupan.

 • Läs mer på platsbanken.

 • www.manniskohjalp.se

Visa alla