Konstfrämjandet rekryterar Maria Ragnestam i norr och Sebastian Dahlqvist i syd

Konstfrämjandet har nu rekryterat två nya verksamhetsutvecklare med övergripande ansvar för Konstfrämjandet i norra respektive södra Sverige. Maria Ragnestam blir verksamhetsutvecklare i norr och Sebastian Dahlqvist ansvarar för södra Sverige.

Konstfrämjandet har nu rekryterat två nya verksamhetsutvecklare med övergripande ansvar för Konstfrämjandet i norra respektive södra Sverige. Maria Ragnestam blir verksamhetsutvecklare i norr och Sebastian Dahlqvist ansvarar för södra Sverige. De ersätter Sara Edström som 2019 tillträdde som ordförande för Konstnärernas Riksorganisation och Lisa Nyberg som är vikarierande professor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.​

​​- Maria och Sebastian är två av många kollegor i konstvärlden med stora kontaktnät och djup konstfrämjande kompetens. Vi är mycket glada över att de nu börjar arbeta med Konstfrämjandet. Genom att vägra konkurrens och istället se alla inom konstfältet som kollegor och samarbetspartners har Konstfrämjandet utvecklats starkt de senaste åren. Konstfrämjandet har på kort tid mer än fördubblat antal medlemmar, distrikt och fördjupat verksamheten i hela landet. Kommenterar Per Hasselberg, Verksamhetsledare.

​Maria Ragnestam är verksam som curator, moderator och föreläsare baserad i Kiruna och har de senaste åren arbetat med att förverkliga ett länskonstmuseum i Norrbotten som projektledare och konstnärlig ledare för Konstmuseet i Norr. Just nu är hon bland annat engagerad som curator i samverkan med den sydsamiska konstnären Carola Grahn för en utställning om samisk konst och duodji på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm och ett konstprojekt om Korpelarörelsen tillsammans med Markus Öhrn, konstnärlig ledare vid Institutet med bas i Övertorneå.

Jag ser fram emot att som Sara Edströms ersättare och som en del av Konstfrämjandet få möjlighet att arbeta med att öka kunskapen om vad samtidskonst kan vara och tillföra samhället. Att skapa utrymme för olika aktörers tolkningsföreträden tror jag främjar en bred skildring av både en tid som passerat och skeenden som pågår. Genom goda samarbeten i varierande former vill jag bidra till att främja olika konstnärliga initiativ och uttryck i norra Sverige.

​Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Stockholm och Malmö. De senaste åren har han bland annat arbetat med Art Lab Gnesta, UNICORN – Artists in Solidarity, Skånes konstförening, Den kollektiva hjärnan och AOOO – Arts Organizations Out of Office.

Jag ser fram emot nya utforskande samarbeten med samtida konst- och folkrörelser i hela landet. Att tillsammans med alla kollegor fortsätta aktualisera och utmana vårt uppdrag: konst för alla. Idag håller den kulturpolitiska kartan på att ritas om runt om i landet. Trots att den konstnärliga friheten är en självklar del av vår lagstadgade yttrandefrihet ser vi hur politiker gång på gång ifrågasätter och kringskär konstens autonomi. Armens avstånd krymper allt mer. Det är därför särskilt angeläget att Folkrörelsernas Konstfrämjande fortsätter att slå vakt om och försvara konstens plats och roll i samhället.

Visa alla