Konstfrämjandet rekryterar Åsa Mårtensson i syd och Helena Byström i norr

Foto: Tina Axelsson & Ricard Estay

Efter en lång rekryteringsprocess har Konstfrämjandet nu rekryterat två nya verksamhetsutvecklare med övergripande ansvar för Konstfrämjandet i södra respektive norra Sverige. Åsa Mårtensson blir verksamhetsutvecklare i syd och Helena Byström i norr.

Konstfrämjandet har nu rekryterat två nya vikarierande verksamhetsutvecklare med övergripande ansvar för Konstfrämjandet i norra respektive södra Sverige. De ersätter Sebastian Dahlqvist som tillträder som verksamhetschef på Hägerstensåsens Medborgarhus och Maria Ragnestam som går på föräldraledighet. ​

​​- Åsa Mårtensson och Helena Byström är två kollegor med breda kontaktnät och stor konstfrämjande kompetens. Vi är mycket glada över att de nu börjar på Konstfrämjandet och hoppas att deras vida nätverk fortsätter verka konstfrämjande. Genom att vägra konkurrens och istället se alla inom konstfältet som kollegor och samarbetspartners har Konstfrämjandet utvecklats starkt de senaste åren. Vi ser Åsa Mårtensson, Helena Byström och andra som nyckelspelare i det arbetet. Kommenterar Per Hasselberg, Verksamhetsledare.

Åsa Mårtensson kommer senast från Statens konstråd där hon arbetat som projektchef för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst. Hon har många års erfarenhet av arbete i kommunal konstverksamhet i både Gävle och Haninge. Genom åren har hon bl a ansvarat för- och utvecklat metoder inom konstpedagogik, arbetat som intendent i konsthall och deltagit i stadsutveckling som ansvarig för offentlig konst.

Jag ser fram emot att verka i en organisation som tillhör folkrörelserna. Konsten och konstnärernas plats i samhällsutvecklingen behöver både synliggöras och utökas. Den konstnärliga blicken och kompetensen har mycket att tillföra i en tid som så väl behöver nya perspektiv på de utmaningar vi står inför. Att få bidra i arbetet med att initiera och stärka samverkan mellan konst och samhälle inom ramen för Konstfrämjandets verksamhet, kommer att bli mycket spännande.

Helena Byström har länge arbetat som konstnär och drivit projekt inom det deltagarbaserade fältet. Hon har startat upp och driver Blånagla ARTfest, ett platsspecifikt konstprojekt i Husum som knyter an till erfarenheten av livet i bruksorten, hantering av skogsråvara och skogsindustrin, med ett flertal konstnärer inom olika discipliner som medskapare. Byström arbetar även med flera projekt inom offentliga konst och är just nu aktuell med att som konstnär gestalta en av Stockholms nya tunnelbanestationer.

Jag ser framemot att få driva Konstfrämjandets idé om Konst för alla framåt i en tid när det verkligen inte är självklart. Att stärka samtidskonstens plats på fler arenor än de redan etablerade visningsplatser som finns i norra Sverige, visa på samtidskonstens kraft och möjligheter för ett samhälle i utveckling. Jag har länge brunnit för att lyfta ut konsten till de platser där människor vistas i sin vardag. Genom att arbeta med samtidskonsten på platser där människor vistas i sin vardag synliggörs också konstens kraft och potential att bidra till en ökad livskvalité och vidareutveckla samhällsstrukturer. Att tillsammmans med resten av Konstfrämjandet arbeta för att sprida konst till alla ser jag som både ett ansvarsfullt, hedrande och viktigt uppdrag.

Visa alla