Konstfrämjandet på Folk & Kultur 2020

Under den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden Folk & kultur, medverkar Folkrörelsernas Konstfrämjande med två programpunkter.

Folkrörelsernas Konstfrämjande på Folk & Kultur 2020
Under den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden Folk & kultur, medverkar Folkrörelsernas Konstfrämjande med två programpunkter:

Onsdag 5/2, 16.00–17.00
Ett förändrat konstfält – överlevnadsstrategier och motstånd
Hur har de senaste årens politiska utveckling i Europa påverkat situationen för mindre aktörer inom konstfältet och hur hänger de samman med andra politiska inskränkningar? Vilka allianser behöver etableras för att säkra inte bara konstens handlingsutrymme, utan allas demokratiska rättigheter? Presentationen utgår från nätverket AOOO som initierats av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Art Lab Gnesta. Nätverket samlar små och självorganiserade konstaktörer i Norden för att tillsammans med kollegor från andra delar av världen utveckla strategier för att stärka vår gemensamma motstånds- och handlingskraft. Mer om projektet här.

Läs mer om programpunkten på Folk & Kulturs hemsida.

Fredag 7/2, 11.30–12.30
Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält
Genom projektet Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält bjuder Konstfrämjandet Stockholm och Art Lab Gnesta in till ett samtal om byråkrati, förändring och konstpolitik. Projektet initierades av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet Stockholm 2018 och genomförs med stöd från Kulturbryggan. Mer information om projektet här.

Läs mer om programpunkten på Folk & Kulturs hemsida.

Visa alla