Konstfrämjandet Fyrbodal — Nytt konstfrämjande distrikt bjuder in till vernissage 26 juni

Bild: Bergväggen i Gerlesborg, Scenstudion. Foto: Tove Starfelt

Våren 2022 startades ett nytt konstfrämjande distrikt, Konstfrämjandet Fyrbodal, i Västra Götaland. Den 26 juni bjuder distriktet in till vernissage av pilotprojektet Flux Studios som presenterar åtta konstverk längs med en bergvägg intill Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

Konstfrämjandet Fyrbodal tror på konsten som kraft att bidra till nya perspektiv och alternativa sätt att tänka om oss själva och samhället. Distriktet startades 2022 med ambitionen att sammanfläta konst och kultur med lokala företeelser och berättelser, i samarbete med medlemsorganisationer. Konstfrämjandet Fyrbodal vill skapa sammanhang för utbyte och utveckling inom fältet för samtidskonst, genom utställningar, samtal och evenemang. De vill tillvarata kompetenser och initiativ som finns i regionen och brygga mellan platser, konstarter och mellan konst och andra sektioner i samhället. Distriktet arbetar för att skapa projekt och samarbeten i hela Fyrbodalsregionen, från Vänern till Västerhavet.

Med säte i Bärfendal, Munkedals kommun, består distriktet i dagsläget av textilkonstnär och projektledare Helena Pernow; designer, konsthantverkare och konstnär Theo Rosengren; samt Anders Lindgren som är konstnär och verksamhetsledare på Mötesplats Steneby.

Vernissage för Flux Studios
Den 26 juni bjuder distriktet in till vernissage för pilotprojektet Flux Studios – ett tvärkonstnärligt projekt i vilket åtta konstnärer undersökt mötet mellan konst, konsthantverk och scenkonst. Genom övningar, workshops och samtal har gruppen övat sig i lyhördhet med målet att skapa bättre förutsättningar till lyssnande – till andra kroppar, material och platsen. Åtta platsspecifika verk presenteras under vernissagen den 26 juni längst med en bergvägg intill Gerlesborgsskolan, som ett resultat av vårens undersökningar.

Besök Konstfrämjandet Fyrbodals hemsida för mer information om distriktet.

Visa alla