Konstfrämjandet deltar i Folk och Kultur 2019

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Konventet vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Konstfrämjandet kommer att delta i Folk och Kultur 2019 med projektet AOOO – Arts Organisations Out of Office och programpunkten Konsten i ett förändrat politiskt landskap. I ett osäkert politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden uppvisar är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Genom sitt bidrag till konventet vill Konstfrämjandet tillsammans med andra kulturaktörer hitta strategier vara fortsatt aktiva och att trygga framtida verksamhet.

Konventet är öppet med fritt inträde för allmännheten lördagen 9/2 10.00–15.00

Mer information

Anmälan

Visa alla