Konstfrämjande böcker: Side-Show

Side-Show - Konsten som deltagande samhällsaktör sammanfattar projektet som under 2016 nyproducerade en serie temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved. Boken diskuterar även projektets kärnfrågor tillsammans med andra aktörer i samtidskonstfältet.

Side-Show: Konsten som deltagande samhällsaktör, redaktörer Therese Kellner och Nina Øverli (2017), 120 kr exkl. porto.

Boken finns till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1 och kan även beställas från info@konstframjandet.se

Vad är det som håller oss samman och vad är det som skapar ett samhälle?

Det är frågor som konstnärerna i Side-Show har engagerat lokalbefolkning Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved med. Till 4 kommuner i Jönköpings län har curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli bjudit in 4 konstnärsgrupper: Osynliga teatern, Poste Restante, The Non Existent Center och Wochenklausur.

Vid sidan av konstens traditionella vägar fann de nya möjligheter att skapa möten och delaktighet mitt i några småländska samhällens sociala skeenden.

Visa alla