Konstfrämjande böcker: Plats till plats

Konstfrämjandet har producerat och varit med och producerat en rad böcker i år som vi har till försäljning på vårt kansli. Plats till Plats är en av böckerna.

Plats till plats finns både i en svensk och i en engelsk version – Place to Place.

Redaktör Lisa Torell m fl, (2017), 180 kr exkl porto.

Boken kan beställas från info@konstframjandet.se

Med konstnärerna Kajsa Dahlberg, Henrik Andersson, Annika Eriksson, Martin Tebus, Magnus Thierfelder, Johanna Gustafsson Fürst, Hans Rosenström och Eva Arnqvist.

I boken berättar 9 konstnärer om sitt arbete med konst på en plats. Och hur konsten både blir till och blir en del av en plats. Främst på platser utanför etablerade konstrum. Det handlar inte om offentlig konst som vi vanligtvis känner den. Boken visar upp ett spektrum av konstnärliga metoder att arbeta med plats.

9 artists artist about their work with art in one specific place. And how the art both becomes a place and becomes part of a place. Mainly in places outside established artrooms. It’s not about public art as we usually know it. The book shows a range of artistic methods to work with place.

Visa alla