Konstfrämjande böcker: Konstfrämjandet 70 år

Jubileumsantologin Konstfrämjandet 70 år är en av många böcker som Konstfrämjandet producerat under året. I ljuset av historien tecknas, utifrån olika teman, konturerna av var Konstfrämjandet befinner sig just nu.

Jubileumsantologi: Konstfrämjandet 70 år, redaktör Niklas Östholm (2017), 170 kr exkl. porto.

Boken finns till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1 och kan även beställas från info@konstframjandet.se

Om svensk konst och kulturpolitik. En spännande resa från ett dunkelt mötesrum 1945 och drömmar om grafik för alla, till deltagarbaserade aktiviteter i offentliga rum idag. I ljuset av historien tecknas, utifrån olika teman, konturerna av var Konstfrämjandet befinner sig just nu.

Fyra inbjudna skribenter och fyra teman. Annika Gunnarsson om grafiken, Martin Gustavsson om ekonomin, Karin Faxén Sporrong om konstombuden, Maria Carlgren om konstbildningen. Och redaktören Niklas Östholm om organisationen Konstfrämjandet.

Visa alla