Konsten i kulturarvet — Ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands Museum

”Konsten i Kulturarvet” är ett treårigt samarbete mellan Baltic Art Center (BAC), Gotlands Museum och Konstfrämjandet. Som historisk resonansbotten i projektet finns närheten mellan arkeologin och konstvetenskapen och den framträdande roll som konstnärer haft i gestaltandet av historien.

Det konstnärliga forskningsresidenset kommer att ta emot svenska och internationella konstnärer med intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och kulturmiljöer i syfte att undersöka och gestalta kulturarvet på nytt utifrån konstnärlig forskning. Utöver detta vill vi gärna ta tillvara det stora intresse för kulturarv som finns i det Gotländska föreningslivet för att skapa en interdisciplinär plattform för arbete med konst och kulturarv med förankring i lokalsamhället.

Med ”konstnärlig forskning” menar vi att de inbjudna konstnärerna utifrån sina individuella konstnärliga praktiker och utifrån aktuella diskussioner inom konstfältet och andra närliggande discipliner, ska undersöka och ge nya perspektiv på museets samlingar och museifastigheter.Gotlands Museums samlingar innefattar ca 500 000 föremål, vilket ger ett enormt historiskt djup och bredd till projektet. Genom projektet ges konstnärerna tillgång till museets specialister, samlingar och kulturmiljöer kopplade till dessa. Den konstnärliga forskningen kan sedan tillgängliggöras på olika vis: genom publika program, utställningar eller publiceringar beroende på den form undersökningen tagit.

Genom att låta den samtida konsten möta det regionala kulturarvet bidrar det konstnärliga forskningsresidenset till nya och innovativa sätt att bruka kulturarvet. Mötet mellan konsten och kulturarvet innebär att kulturarvet inte bara är en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och samspela med samtiden.

Projektet genomförs med stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag.

Visa alla