Konsten i ett förändrat politiskt landskap — Arts Organisations Out of Office

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Konstfrämjandet kommer att delta i Folk och Kultur 2019 med projektet AOOO – Arts Organisations Out of Office och programpunkten Konsten i ett förändrat politiskt landskap.

Konstfrämjandet kommer att delta i Folk och Kultur 2019 med projektet AOOO – Arts Organisations Out of Office och programpunkten Konsten i ett förändrat politiskt landskap.

Sebastian Dahlqvist (Art Lab Gnesta) och Caroline Malmström (Art Lab Gnesta) introducerar nätverket AOOO – Arts Organisations Out of Office. Dragningen följs av ett panelsamtal om proaktivt kulturarbete i ett föränderligt politiskt landskap där även Anna Troberg (förbundsordförande, DIK – facket för kultur och kommunikation) och Nathan Hamelberg (metodutvecklare Machofabriken och frilansande krönikör) deltar. Samtalet modereras av Monica Fundin Pourshahidi (ordförande, Folkrörelsernas Konstfrämjande)

AOOO är ett nordiskt nätverk bestående av självorganiserade konstinitiativ för proaktivt arbete i relation till samtida politiska utmaningar. I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisationen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla? Genom sitt bidrag till konventet vill Konstfrämjandet tillsammans med andra kulturaktörer hitta strategier vara fortsatt aktiva och att trygga framtida verksamhet.

I AOOO – Arts Organisations Out of Office ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK).

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Mer information

Anmälan

Visa alla