Konstdygnet, Värld i Träda

Årets upplaga av Konstdygnet utgår ifrån coronapandemin och dess konsekvenser för människan, jorden och kulturen. Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Konferensen skulle ha arrangerats på Sörmlands museum. Under rådande pandemi kommer den istället att hållas online med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar. Konstdygnet tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord på Sörmlands museum. Programmet består av föreläsningar, samtal, performance, mingel och workshops med medverkande från Norden och Europa. Programmet i sin helhet finns nedan.

Anmäl dig här senast den 28 september.

Konstdygnet program

Torsdag 1 oktober

09.00 Mingel och test av teknik i Zoom

10.00 Introduktion till Konstdygnet

10.20 Föreläsning: ”Träda – Fogelstadgruppen och jord”
Konstnären Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen och just nu visas hennes utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord på Sörmlands museum. Föreläsningen kommer att kretsa kring olika aspekter av trädan, dess möjligheter och mångtydigheter. Hon introducerar ”träda-praxis” som konstnärlig metod och etisk ståndpunkt för att uppmärksamma, relatera till och ge plats åt mer-än-mänskligt liv och förflutna praktiker. Föreläsningen direktsänds från Åsa Elzéns ”Avskrift av en träda” i utställningen.
Moderator: Joanna Nordin, curator.

11.15 PAUS

11.30 Presentation av Konstdygnets hemmaresidens
Med anledning av covid-19 har Konstdygnet valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge regionala konstnärer möjlighet att fördjupa sig i årets tematik. Samtal med Karolina Oxelväg, Adam Ytterberg, Rabeaa Ibrahim och Amanda Selinder.
Moderator: Niklas Östholm, intendent Folkrörelsernas Konstfrämjande.

12.15 LUNCH

Video: Ett partypaket – Karolina Oxelväg (21 min)
Ett karantänvänligt videoverk som ger dig möjlighet att genom sång och dans ventilera känslor som tryckts undan i rådande pandemisituation. Detta partypaket på distans innehåller en karaokevideo där betraktaren kan sjunga med i hitsen ”My Corona” och ”Corona Corona” samt en danceokevideo med en exklusiv covid-19-koreografi.

13.40 Föreläsning: Ida Bencke / LAB (på engelska)
Ida Bencke delar med sig av hur Laboratory for Aesthetics and Ecology (LAB) från ett kollektivt perspektiv arbetat med ämnen som sårbarhet och omsorg i sin curatoriella praktik. Bencke ger även en introduktion till begreppet hydrofeminism.

14.30 Vi äter jorden, vi tillagar den – digital workshop med Louise Waite
Vad är jord egentligen och vad innehåller den? I dagens samhälle håller vi på att förlora vår relation till jorden. I stadsrummet försöker vi skyla över den; all jord ska bort från våra grönsaker i affären och den ses som smuts snarare än som ett grundmaterial. Jorden som material är komplex och påverkas av hur vi behandlar den, där trädan agerar en slags kompromiss mellan människans produktivitet och naturens egen rytm. Vilka är de olika jordsorterna, vad växer i området som är i träda och hur smakar det? Med ätbara material från hemmiljön undersöker vi vad receptet på en bra jord är och skapar vår egen jordmån. Tillsammans undersöker vi jorden som konstnärligt material och skapar vår egen jordliknande massa som går att äta och smaka på tillsammans.

Visst material kommer att behövas samlas ihop innan workshopen börjar tillsammans med eventuella andra förberedelser.

15.15 PAUS

15.30 Filosofiskt samtal på temat: ”Värld i träda” – digital workshop med Adam Wallenberg
Under denna 45 min interaktiva filosofiworkshop kommer vi undersöka frågor som: På vilka sätt är detta en existentiell kris? Vad har blivit synligt under året och vad kan det lära oss om vårt sätt att tänka och leva idag som inte längre fungerar? Vad krävs för att skapa en god jordmån på riktigt och vad växer där? Vad skulle konsten och filosofin kunna spela för roll både nu och i ett längre tidsperspektiv? Adam Wallenberg berättar om filosofiska ingångar utifrån Simone Weil och Michel Henry som vi undersöker i dialog. Workshopen direktsänds från Åsa Elzéns ”Avskrift av en träda” i utställningen.

Workshopen kräver inga förkunskaper i filosofi, bara en nyfikenhet på att tänka tillsammans!

16.15 Avslut och reflektioner


Fredag 2 oktober

09.00 Välkommen!

09.10 Föreläsning: The Seed Box
Ett samtal mellan Katja Aglert och Victoria Wibeck, som diskuterar och ger exempel på hur The Seed Box erbjuder forum för transformativa processer mellan konst, miljöhumaniora och vetenskap.

09.50 Film: Earth body point: Belonging in silent interaction – Shaon Chakraborty
En plats och ett tillstånd. Vad finns det för potential i spåren, i den osynliga rörelsen och leken mellan oss? Mellan det privata och offentliga? Dikten ”This Connection of Everyone with Lungs” är skriven av poeten Juliana Spahr.
Uppläsning och översättning till svenska: Athena Farrokhzad, poet.

Producerad i samarbete med Sörmlands museum.
Inkl. kaffepaus!

10.20 Föreläsning: Being Safe is Scary – Katia Krupennikova (på engelska)
Katia Krupennikova är curator för årets internationella konstfestival Survival Kit 11 som arrangeras av Latvian Center of Contemporary Art i Riga. Titeln på utställningen är kopplad till begreppet säkerhet och politiskt våld. Ordet ”säkerhet” har många olika och motstridiga politiska, sociala, ekonomiska och psykologiska betydelser. Tematiken aktualiserades när covid-19 gjorde sitt inträde under våren. De folkhälsostrategier som genomförts i olika länder har skiljt sig från varandra och har inte alltid skyddat de mest utsatta medlemmarna i samhället. Rådet att ”stanna hemma” tar bara hänsyn till de som har ett hem, och ett hem är inte per definition en trygg plats för alla. Katia Krupennikova berättar om hur arbetet med utställningen förändrades när alla gränser stängdes och konstnärerna inte kunde vara på plats.

10.40 Föreläsning: The Beauty of Fallow Times – Kristina Dryza (på engelska)
Naturen blomstrar, frodas, vittrar och dör. När vi tänker oss en linjär tillväxt finns det sällan tid för reflektion och återhämtning. Tiden i träda innebär ett slags pånyttfödelse – både för den enskilda människan och kollektivet. Har vi förmågan att lyssna till den vilande jorden?

11.30-12.30 LUNCH

12.45 Worldtrotters™ Relax Conference – digital workshop med Johan Lundin
Virtuella resebolags-koncernen Worldtrotters™ arrangerar en avslappningskonferens som du kan delta i hemifrån. Prova på Time Travels Fun Fitness med tangentbordsgympa eller Adventure Airlines body scan!

12.45 Digital satsning i pandemins spår – Utvärdering och samtal med Eskilstuna konstmuseer
Max 25 deltagare! Vårens covid-19-utbrott har lett till att museer runt om i landet har fått tänka om kring sin verksamhet och anpassa sig till en ny verklighet. Vi har sett otaliga digitala alternativ – från livesändningar till kreativa workshops på institutionernas sociala medier. Men hur möter vi publiken i den nya digitala verkligheten? Hur säkerställer vi att vi syns och att det vi lägger tid på uppskattas av publiken? Eskilstuna konstmuseer delar med sig av hur de har tänkt kring sitt digitala arbete under våren och öppnar upp för ett gemensamt samtal kring hur vi kan arbeta vidare utifrån de nya förutsättningarna. Medverkande: Isabelle Paredes, konstpedagog Eskilstuna konstmuseum, Hanna Svensson, konstpedagog Ebelingmuseet och Marie Andersson, intendent Ebelingmuseet.

13.30 PAUS

13.45 Summering av årets Konstdygn

14.15 SlutKonstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar.

Visa alla