Konst för alla i 70 år – Konstfrämjandet firar jubileum

Sedan 1947 har Folkrörelsernas Konstfrämjande främjat konst i hela Sverige. Idag är vi en bred organisation som undersöker hur nya perspektiv på konstnärlig kvalitet och kompetens kan göra konsten mer relevant för fler. 2017 firar vi 70-årsjubileum med bland annat utställningar, en rad böcker och en stor jubileumsfest.

Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades 1947 av flera av tidens stora folkrörelser för att erbjuda konst för de som inte tidigare hade nåtts av det som ansågs vara god konst. I början producerade förbundet vandringsutställningar som togs emot av medlemsorganisationer och konstföreningar. Utifrån dem såldes grafiska blad till privatpersoner, arbetsplatser och kommuner. Parallellt arbetade man för att ge konstnärerna drägligare villkor.

De senaste åren har Konstfrämjandet arbetat med att bygga upp nya distrikt genom samarbeten med medlemsorganisationer och andra folkrörelser. Dessa främjar på olika sätt demokratisk konst, folkbildning och en breddad konstsyn med fokus på nya perspektiv på konstnärlig kvalitet och kompetens. Med utgångspunkt i Sandviken har Konstfrämjandet Gävleborg startat ISK-X: Institutet för Samtida Klotter, i Göteborg har ett långsiktigt samarbete med Pantrarna tagit form kring konstfestivalen Speak your mind! och hos Konstfrämjandet Kalmar-Öland har öns nyanlända invånare producerat konst tillsammans med hästintresserade och konstnärer i New Horse Cultures.

Konstfrämjandet ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar vill vi ge andra perspektiv på vår samtid. I sjuttio har har vi varit övertygade om bildningens och konstens roll, och vi vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Visa alla