Konst för alla — Ladda ner publikationen

Lokalt engagemang och delaktighet har alltid varit grunden för Konstfrämjandets arbete. Under de senaste åren har det blivit tydligt att konstfrämjande handlar om att omfördela resurser och kunskap, att sluta identifiera målgrupper och istället samarbeta med grupper med mål – grupper som vill ta makten över sina egna berättelser och uttryck.

Ladda ner publikationen Konst för alla här.

(Lågupplöst version för läsning på skärm)

Hämta gärna en tryckt publikation på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1 i Stockholm.

Ett institut för klotter, en akademi för avkolonisering, könsseparatistiska konstkurser, undersökningar av hästkulturer, nya perspektiv på konst genom fri lek, skolor och plattformar för icke-etablerade utövare
att utforska konstens potential. De är resultaten a v konstprojekt som ägt rum i orter som Dyestad, Biskopsgården, Sala, Sandviken, Andersberg, Hofors, Backa, Rågsved, Botkyrka, Augustenborg och Fosie och presenterats i föreningslokaler, stall, kvarterskällare, industrilokaler, på lekplatser, torg, folkhögskolor, museer och konsthallar. De har olika format, använder olika metoder och utmanar olika samhälleliga tillstånd och strukturer. De drivs av sociala rörelser som Pantrarna, konstnärsgrupper som ISK-X, jordbrukskollektivet Kultivator, ungdomar i Sala, deltagardrivna konstutbildningar som Stockholmsskolan, konstnärsorganisationer med erfarenhet av migration som i SAY eller kvinnogrupper som Biskopsgårdens kvinnor. De har engagerat sysselsättningsprojekt, campingplatser, museer och konsthallar, kommunala verksamheter, självorganiserade konstprojekt och kulturhus, fastighetsförvaltare, konsthögskolor, folkhögskolor och folkbildningsverksamheter och är alla projekt som har utvecklats tillsammans med Konstfrämjandet.


För att konsten ska kunna bli en del av människors vardag behöver den vara geografiskt tillgänglig. De stora skattefinansierade konstinstitutionerna ligger i de större städernas centrum. Konstens nationella museer är förlagda till Stockholm, regionernas och kommunernas museer och konsthallar ligger ofta i centralorterna, och storstädernas institutioner finns vanligen i innerstan. Sedan länge har en stor del av Konstfrämjandets verksamhet skett utanför citykärnor och centralorter, vilket även gäller projekten som presenteras här.
Verksamheterna vi har ingått nära samarbeten med är ideella föreningar eller lösa nätverk med stort lokalt engagemang, snarare än myndigheter, stiftelser eller aktiebolag (vilka är vanliga organisationsformer för centralorternas konstinstitutioner). Att själva vara en ideell förening av föreningar med ursprung i folkrörelser har underlättat vårt arbete med den här satsningen.

Redaktör Sara Edström.

Formgivare Erik Olofsson.

Det här ingår i Konst för alla:

 • Ballongen Lyfter

 • Nya perspektiv på konsten i samhället

 • (ISK-X)

 • Institutet för Samtida Klotter

 • Klotter som kreativ frigörande kraft

 • New Horse Cultures

 • Ett utforskande av nya hästkulturer genom konst, aktion och arkitektur.

 • Stockholmsskolan

 • Utforskar konstens potential för icke-etablerade kulturskapare

 • Den Nya Konstutbildningen

 • Stödjer konströrelser i folkrörelser

 • Biskopsgårdens Kvinnor

 • Konstkurser och utställningsbesök

 • Speak Your Mind

 • Ortens konstfestival

 • Akademin

 • En konströrelse, en festival och en kulturskola för avkolonisering

Visa alla