Utmanad och utarmad — Hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?

Klyftan mellan stad och landsbygd växer – den snabba urbaniseringen sätter käppar i hjulet för en av kulturpolitikens viktigaste principer: tillgängligheten och tillgången till kultur och konst med både bredd och spets. Kom till Koalition för kulturdebatts seminarium på Folk och Kultur 2019.

Hur illa är det för kulturlivet utanför storstäderna? Hur rimmar utvecklingen med de nationella kulturpolitiska målen? Vad kan kulturpolitiken göra för att bromsa det som sker? Finns det positiva exempel som visar på en motkraft?

I seminariet diskuteras de här frågorna av:

Lars Lindqvist, professor vid Linnéuniversitetet som bl.a. studerat hur man kan använda kulturella och kreativa näringar för att utveckla platser; Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film; Gunhild Stensmyr, initiativtagare till Konsthall Tornedalen , Bo Olsson, musiker, tidigare ordförande i Symf och medlem i Landstinget i Dalarnas kulturskaparsamråd och Marie-Louise Rönnmark (Socialdemokraterna), ordförande i SKL – Sveriges Kommuner och Landsting:s beredning för kultur och fritid samt ordförande för kommunfullmäktige, Umeå kommun.

Inledare och samtalsledare: Mats Söderlund, författare – har bl.a. skrivit boken ”Välkommen till kultursamhället” – poet, debattör och tidigare ordförande i KLYS.

Arrangör: Koalition för kulturdebatt, vars övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Vi är Koalition för kulturdebatt: ABF, Amatörkulturens samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, VISION, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO, Teaterförbundet, Länsteatrarna i Sverige och Folk och Kultur.

Anmälan

Visa alla