Klockringning under Almedalsveckan 2018

Genom ett samarbete mellan Visby Domkyrka, BAC (Baltic Art Center) och Folkrörelsernas Konstfrämjande kommer konstnären Henrik Anderssons klockspel att ljuda dagligen över Visby mellan söndag 1 juli och söndag 8 juli kl 8:00, 12:00 och 20:00.

Verket är ett återuppförande av verket ”Repetition” från 2005 då Henrik Andersson bad kyrkomusikern Anna Stenholm att komponera ett stycke för kyrkklockor utifrån en arabisk tonskala. Till Almedalsveckans 50-årsjubileum valåret 2018 låter vi återigen de arabiskt klingande klockspelen höras för att påminna om hur mänskligheten och musiken i alla tider utvecklats genom öppenhet och dialog.

Konstnären Henrik Andersson om verket Repetition:

”Frågan om musikens ursprung är lika aktuellt i dagens Visby som i antikens Grekland för 2500 år sedan. Att musikalisk harmoni kunde förklaras matematiskt gjorde att man i äldre tider uppfattade det som att musiken följde naturens fysiska lagar, snarare än att den uppstod ur olika kulturer.”

Mats Hermansson, Domprost om Visby Domkyrka:

”Visby Domkyrka, Sankta Maria, har stått i Visby centrum sedan 1225 och har alltid varit en landningsbana för det internationella och på olika sätt annorlunda och främmande. Alla är välkomna – oavsett syfte med besöket. Kyrkan har alltid manifesterat Allas lika värde. Så har det varit sedan urkyrkan och så är det än i dag världen över. Kyrkans arv är just detta: Vårt livs Gud röjer sig väg genom all moralisk bråte, fram till var och en och säger: Du får vara den du är – Var inte rädd! Sankta Maria är mer släkt med andra heliga rum världen över än med andra byggnader i Visby. Vi människor har gett dessa heliga rum vackra namn som; synagoga, pagod, tempel, moské…” https://www.svenskakyrkan.se/visby

Om BAC

BAC – Baltic Art Center är ett residens för samtida konst på Gotland. Vi är en internationell mötesplats på Gotland som för samman konstnärer och organisationer, som delar vårt engagemang i dagens samhälle, i konstnärliga projekt. Återuppförandet av Henrik Anderssons arabiskt influerade klockspel från 2005, tillsammans med Visby Domkyrka och Konstfrämjandet, är ett sätt för oss att reflektera över de senaste årens politiska omvälvningar och föra en dialog om kulturens roll i det offentliga rummet inför det stundande valet 2018. http://www.balticartcenter.com/home/

Om Konstfrämjandet

Folkrörelsernas Konstfrämjande samverkar med sina medlemsorganisationer och andra konstfrämjare för att konsten ska finnas i hela samhället. Konstnärligt tänkande är vår gemensamma innovationsförmåga och konsten sättet att tänka OM världen. När konstnären Henrik Andersson använder vår gemensamma musikhistoria som klangbotten påminner verket ”Repetition” oss hur mänskligheten tänker och utvecklas tillsammans.

Kontakt

  • BAC (Baltic Art Center), Helena Selder, konstnärlig ledare,
    tel: 0708-71 45 91

  • Visby Domkyrkoförsamling, Domprost Mats Hermansson,
    tel: 0703-41 39 10

  • Konstfrämjandet, Per Hasselberg, verksamhetsledare
    tel: 076-170 32 73

Visa alla