Jubileumsfest — Konstfrämjandet 70 år!

Välkommen på en öppen gatufest för att fira en 70-årig organisation som aldrig ger upp kampen om konst för alla - och som hela tiden hittar nya sätt att möjliggöra, producera och sprida konst över hela landet!

Sedan 1947 har Folkrörelsernas Konstfrämjande främjat konst i hela Sverige. I sjuttio har har vi varit övertygade om bildningens och konstens roll, och vi vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Konstfrämjandet firar högt och brett på Swedenborgsgatan med aktiviteter från landets olika distrikt och projekt. Ta del av nyutkomna böcker och performance. Klottra och ta skydd mot vinden med en kaffe. Måla fanor och se filmer om och av Konstfrämjandets olika projekt. Slå dig ner på ett snötäcke och lyssna – eller kliv upp – på den öppna scenen.

  • Hållpunkter:

  • 12.00 Välkomna! Festen börjar och aktiviteter drar igång.

  • 13.00 Invigningstal följt av jubileumstårta.

  • 13.45 Release och presentation av två rykande färska böcker – jubileumsantologin Konstfrämjandet 70 år, där fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia, samt Folksamhuset – Arkitekturen, konsten, interiören.

  • 14.30 Presentation av boken Glas är massa i rörelse, en sammanfattning av det treåriga samarbetsprojektet Massa i Rörelse, som med utgångspunkt i Glasriket har utforskat glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge.

  • 15.00 Öppen scen med Stockholmsskolan.


Aktiviteter och medverkande

Allborgarrätten
Allborgarrätten är ett projekt av Jan Rydén kring en sedvänja som inte finns, eller i alla fall en sedvänja som vi ännu inte har fått syn på, och som vi ännu inte har gett ett namn. Ett nyskapat ord för vad som kunde bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten. Visas på Konstfrämjandet som ljudverk och pictogram.

Att bygga ett residency
Under dagen kommer Konstfrämjandet Jämtland att montera ihop ett vindskydd. Vid dagens slut kommer skyddet att monteras ner och återföras till Jämtland. Konstfrämjandet Jämtland är en nystartad verksamhet med viljan att sammanföra natur och samtida konst i Jämtland. Detta sker i samarbete med Naturum Vålådalen.

Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion.
Boken är en fördjupning av projektet Ballongen – lek på riktigt. Här presenteras texter av konstnärerna Ruben Wätte, Anna Törrönen, Marcus Ivarsson och Max Green Ekelin samt curator Katrin Ingelstedt, som deltagit i att bygga upp konsten som en del av stadsdelen Råby, Västerås under 2015-2017. Författaren Gunilla Lundahl och konstnären Mats Eriksson Dunér samt journalisten Rolf Olle Nilsson ger en historisk fördjupning av lekaktionerna Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (1968) och Ballongen på Råby (1969). Med utgångspunkt i dessa historiska konstnärsdrivna initiativ, ges ytterligare exempel på hur konsten som aktion kan fungera och bli en del av stadsbilden och samhället. Redaktör Katrin Ingelstedt. Grafisk form Aron Kullander-Östling. Boken finns till försäljning och att bläddra i under festen.

Det konstnärliga rådet
Det Konstnärliga Rådet är ett projekt som drivs av Konstfrämjandet Stockholm och som välkomnar nya konstnärskollegor från hela världen till Stockholm. Alla konstnärer behöver nätverk och mötesplatser där man kan samtala och utvecklas i sin konstpraktik. Under 70-års firandet visar konstnärerna i rådet upp resultatet av en tvådagars workshop som hålls dagarna före den stora festen. Med Talal Aboudan, Dia Alhamwi, Inana Barakat, Murtada Ibrahim, Issa Issa, Rami Khoury, Nidal Sawas, Rola Hamza och Wafai Laila.

Fanor för fest och protest
Nästan alla fanor är symboler, de är något i sig själva men de pekar också mot något annat. Fanor kan uttrycka alltifrån hot och hat till hopp och kärlek. De kan exkludera och inkludera människor i föreställda gemenskaper, men de kan också vara festliga dekorationer som helt saknar politisk mening. Kom och gör din egen fana, oavsett om du vill göra en som tar tydlig ställning eller en som mest är vacker att vifta med. Konstfrämjandet Västmanland bjuder in Ruben Wätte, som är konstnär och ofta arbetar med situationer och relationer, bland annat med folksamlingar och fanor i offentligheten på ett sätt som låter konsten överbrygga gränsen mellan fest och protest.

Folksamhuset – Arkitekturen, konsten, interiören
Release för den nyutkomna boken Folksamhuset – Arkitekturen, konsten, interiören. Redaktören Niklas Östholm i samtal med skribenten Stig Karels och formgivaren Josefin Janson. Folksamhuset stod klart 1960 och har sedan dess varit huvudkontor för försäkringsbolaget Folksam, som även är medlem i Konstfrämjandet. Folksamhuset har ett högt kulturhistoriska värde och kan ses som ett allkonstverk. Boken innehåller även unika bilder på byggnadens arkitektur, konst och interiör. Fotograf Jonas Esteban Isfält.

Fountain
I gatan utanför Konstfrämjandets kontor finns en mycket liten läcka, knappt märkbar, men ändå retsam. Magnus Thierfelders Fountain är ett av flera jubileumsverk som markerar att Konstfrämjandet fyller 70 år i år.

Glas är massa i rörelse
Massa i rörelse är ett treårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Malin Pettersson Öberg, Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gustafsson Fürst, och Eva Arnqvist, som med utgångspunkt i Glasriket har utforskat glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. Här presenteras boken Glas är massa i rörelse. Redaktör Axel Andersson och formgivare Jonas Williamsson.

Human rights tattoos
Konstfrämjandet Öland Kalmar​ har bjudit in Omaima Jalloul, styrelseledamot i KF Öland/Kalmar och en stjärna på handtatuering och Mayssa Rekhis, skribent och konstnär som är engagerad i The Young Republic, en organisation som arbetar för att stärka unga migranter i Europa. Konstnärerna Malin och Mathieu Vrijman från Kalmar/Ölands styrelse deltar också och bjuder på ”Human rights tattoos” och samtal om mänskliga rättigheter. De tillfälliga tatueringarna är hämtade från artikel 27 ur FN’s deklaration om de mänskliga rättighetern: ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.”

Klotterinstitutet ISK-X
Klotterinstitutet ISK-X bidrar till festen med klottervägg. Med utgångspunkten i att klotter är allas konst, något som alla kan göra, används temat som grund för olika frågeställningar kring konst, kreativitet och demokrati. Projektet ISK-X (Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg) drivs av Konstfrämjandet Gävleborg och studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.

Konstfrämjandet 70 år – jubileumsantologi
Fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia. Annika Gunnarsson skriver om grafikens relation till Konstfrämjandet, Martin Gustavsson om organisationens relation till samhällsutvecklingen mot en ekonomisk och politisk fond, Karin Faxén Sporrong om konstombuden som förde ut konsten i hem och till arbetsplatser, och Maria Carlgren om ett antal konstbildningsprojekt från 1950-talet och fram till idag. Redaktör Niklas Östholm. Formgivning Josefin Jansson.

Konst för alla
Ett institut för klotter, en akademi för avkolonisering, könsseparatistiska konstkurser, undersökningar av hästkulturer, nya perspektiv på konst genom fri lek, skolor och plattformar för icke-etablerade utövare att utforska konstens potential. De är resultaten a v konstprojekt som ägt rum i orter som Dyestad, Biskopsgården, Sala, Sandviken, Andersberg, Hofors, Backa, Rågsved, Botkyrka, Augustenborg och Fosie och presenterats i föreningslokaler, stall, kvarterskällare, industrilokaler, på lekplatser, torg, folkhögskolor, museer och konsthallar. De har olika format, använder olika metoder och utmanar olika samhälleliga tillstånd och strukturer. De drivs av sociala rörelser som Pantrarna, konstnärsgrupper som ISK-X, jordbrukskollektivet Kultivator, ungdomar i Sala, deltagardrivna k onstutbildningar som Stockholmsskolan, konstnärsorganisationer med erfarenhet av migration som i SAY eller kvinnogrupper som Biskopsgårdens kvinnor. De har engagerat sysselsättningsprojekt, campingplatser, museer och konsthallar, kommunala verksamheter, självorganiserade konstprojekt och kulturhus, fastighetsförvaltare, konsthögskolor, folkhögskolor och folkbildningsverksamheter och är alla projekt som har utvecklats tillsammans med Konstfrämjandet. Här presenteras de olika delprojekten i en publikation och i filmer.

Kroppsnära Tjänster: Weight duvet
Alva Willemark performance lämnar ingen kropp oberörd. Konstfrämjandet i Västerbotten är stolta över att få presentera Willemarks performanceverk Weight duvet ur hennes serie Kroppsnära tjänster. Weight duvet, tyngdtäcke. Objektet används i vårdsammanhang, för att bekräfta kroppen; vart den börjar och vart den slutar. Ett objekt där vikt fungerar som lugn. Här uppmanas besökarna att lägga sig på en säng för att få Alva Willemarks kroppsvikt över sig, då hon lägger sig på dom. Var och en får själv bestämma tidsomfattning.

Om jag vore konstnären
Om jag vore konstnären är ett projektet som initierats av Kulturföreningen Cartier. Ett försök till att skapa rum genom samtal om konstprojekt som rör romer/rumäner/migranter tillsammans med hemlösa kvinnliga EU-migranter i Malmö, där deltagarna medverkar som experter. Kulturföreningen Cartier är ett växande nätverk som med konst och kultur bygger sociala relationer och organiserar sig med utgångspunkt i behov och ömsesidighet. Cartier startades ur solidaritetsrörelser med EU-migranter i Malmö med en vision om att öppna upp konst och kultur genom strategiska, sociala träffpunkter. Kulturföreningen Cartier stöds av Konstfrämjandets förbund.

Ortens Konstfestival
Ortens Konstfestival anordnades första gången 2016 i Frihamnen i Göteborg. Vi är många i orten som låter våra tankar, berättelser och känslor ta sig uttryck i olika konstformer. Vissa av oss skriver poesi, raptexter eller berättelser. Andra uttrycker sig genom att måla, fota, rita eller graffa. Oavsett vilka metoder vi använder så utgår vi ifrån oss själva, våra erfarenheter och våra berättelser. Våra texter, bilder och vår musik bär på våra budskap, drömmar och historier. I konsten tar våra tankar form och blir greppbara. Med ortens konstfestival vill vi lyfta vår konst och hylla vår kultur. Vi vill starta en plattform där vi skapar och presenterar konst som vi och våra systrar och bröder kan relatera till. Festivalen är början på en konströrelse där vi definierar vad som är konst utifrån oss själva och låter vår konst ta den plats och uppmärksamhet som den förtjänar. På jubileumsfesten presenteras Ortens Konstfestival i en film.

Stockholmsskolans öppna scen
Är du arg? Kär? Ledsen? Euforisk? Dela med dig av dina känslor på vår öppna scen! Sjung en sång, framför en dikt, läs ett brev, sms, handlingslista (skriv poesi av brev+sms+handlingslista och läs upp?). Föranmäl dig genom att maila jon.aagaard.andersson@gmail.com eller spontankör (i mån av tid). Stockholmsskolan drivs av Konstfrämjandet Stockholm och skapar möten och anordnar workshops på kulturinstitutioner för unga mellan 16–25 år som inte gått någon eftergymnasial konstutbildning.

Snötäcke

Snötäcke är ett textilt konstverk av konstnären Tobias Sjöberg som skapats för Konstfrämjandets jubileumsår. Verket är en permanent textil komposition för Konstfrämjandets kansli på Swedenborgsgatan. Linnetäcken har färgats tillsammans med snövita kläder från Stadsmissionen och lämnat avtryck på täckena, kroppsliga spår. Snötäcke är ett socialt verk – ett levande måleri och ett underlag till bruk och handling. Låna ett Snötäcke på festen! Den 2 september kommer även de snövita kläderna – nu färgade gula – återlämnas till Stadsmissionen på Hornsgatan 58 och finnas där att se och för försäljning.

Visa alla